Bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy

Európska rada

Herman Van Rompuy bol prvým predsedom Európskej rady na plný úväzok. Prvýkrát bol zvolený v novembri 2009 a potom na druhé funkčné obdobie od júna 2012 do novembra 2014. 1. decembra 2014 ho nahradil Donald Tusk. 

Osobné úvahy o úlohe predsedu Európskej rady

Na konferencii „Dove va l'Europa – The State of the Union“ sa Herman Van Rompuy podelil so svojimi úvahami o svojom pôsobení vo funkcii predsedu Európskej rady:

„Pre mňa bola táto funkcia rovnako nová ako pre každého. Zvolili ma 19. novembra 2009. Pripravil som si vyhlásenie pre tlač, v ktorom som vyslovil jednu myšlienku. Stále je hodná citácie.

Povedal som vtedy, že „každá krajina by mala z rokovania odchádzať ako víťaz. (...) Ako predseda Rady budem pozorne načúvať každému a dbať o to, aby naše rokovania viedli k výsledkom výhodným pre všetkých.“

Taktiež som povedal, že „veľa sa diskutovalo o charakteristikách budúceho predsedu, ale jedinou možnosťou je, aby išiel cestou dialógu, jednoty a činov.“

Budovanie dôvery je podľa mňa azda najdôležitejšou úlohou predsedu Európskej rady. 

Herman Van Rompuy

Budovanie dôvery medzi vedúcimi predstaviteľmi, medzi inštitúciami, medzi krajinami: to je základ politického rozhodovania.

Najmä vtedy, keď sú rozhodnutia zložité a keď je ich potrebné prijať konsenzom, čo je v Európskej rade bežné. 

Ako sa buduje dôvera? Stretávaním sa s ľuďmi, ich počúvaním, zohľadňovaním ich názorov.

Počas svojho mandátu som sa napríklad snažil navštíviť v zásade raz ročne všetkých členov Európskej rady v ich hlavných mestách. Rozhovory s prezidentmi a predsedami vlád v ich vlastnom pracovnom prostredí vám poskytnú omnoho lepšiu predstavu o tom, čo ich naozaj ženie vpred.

(...) Všetko toto úsilie o vybudovanie dôvery sa vyplatilo v časoch núdze, v krízových okamihoch.“

Tieto úvahy sú vyňaté z tohto prejavu:

V svojom rozlúčkovom prejave pred členmi Európskej rady Herman Van Rompuy navyše uviedol:

Spolu sme dokázali niečo nepravdepodobné: že Únia pozostávajúca z dvadsiatich ôsmich krajín môže fungovať.

Herman Van Rompuy

„(...) Pokúšal som sa konať v mene európskeho záujmu, a to nie je nič abstraktné. Je to viac než súčet dvadsiatich ôsmich národných záujmov, ale je to aj tento súčet. 

Vždy sa musíme dohodnúť, a to všetci dvadsiati ôsmi. Nie vždy je to „jedným vrzom“ a niekedy sa vyskytne aj trocha naťahovania a postrkovania.“ 

Herman Van Rompuy

O Hermanovi Van Rompuyovi 

Keď ho prvýkrát zvolili za predsedu, bol predsedom vlády Belgicka. Politickú kariéru začal v roku 1973, keď ako bývalý ekonóm Národnej banky Belgicka nastúpil na post celoštátneho podpredsedu mládežníckej sekcie svojej politickej strany. 

Herman Van Rompuy získal titul bakalár filozofie a magister aplikovanej ekonómie na Katolíckej univerzite v Leuvene (KU Leuven).