Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Donald Tusk, predseda Európskej rady

Európska rada

Aktuálne

Európska rada, 20. – 21. októbra 2016

Predseda Tusk viedol zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 20. – 21. októbra v Bruseli. Lídri si vymenili názory na najnaliehavejšie otázky.

Vo štvrtok rokovali o migrácii a Rusku vrátane jeho úlohy v Sýrii.

„Vedúci predstavitelia dôrazne odsúdili útoky sýrskeho režimu a jeho spojencov, najmä Ruska, na civilné obyvateľstvo v meste Aleppo,“ uviedol predseda Tusk na tlačovej konferencii po zasadnutí. „EÚ vyzýva na ukončenie týchto ukrutností a okamžité zastavenie násilností. Ak takéto brutálne činy budú pokračovať, EÚ zváži všetky dostupné možnosti,“ dodal.

Vedúci predstavitelia EÚ sa opäť zišli v piatok, aby prerokovali obchodné otázky. Vyzvali, aby sa pokračovalo v rokovaniach o riešení zostávajúcich otázok, a aby sa prijalo rozhodnutie o predbežnom vykonávaní obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou.

„Stále mám v súvislosti s dobrou obchodnou dohodou s blízkym partnerom, ako je Kanada, a v súvislosti s dobrým menom Európy, obavy. Všetky členské štáty okrem jedného dohodu schválili“, uviedol predseda Tusk na tlačovej konferencii po zasadnutí.

Predseda slovenskej vlády Robert Fico štvrtok informoval o aktuálnom stave, pokiaľ ide o bratislavský plán. Samit bol prvou príležitosťou zhodnotiť doterajšie výsledky, vrátane Parížskej dohody o zmene klímy, a začiatok fungovania európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Britská predsedníčka vlády Theresa Mayová poskytla počas večere najnovšie informácie o brexite a predseda vlády Rutte oboznámil vedúcich predstaviteľov so situáciou v Holandsku, pokiaľ ide o referendum týkajúce sa dohody o pridružení s Ukrajinou.

Tripartitný sociálny samit, 19. októbra 2016

Pred zasadnutím Európskej rady v stredu 19. októbra predseda Tusk spolupredsedal tripartitnému sociálnemu samitu, ktorý je fórom pre dialóg medzi inštitúciami EÚ a európskymi sociálnymi partnermi (odborovými zväzmi a zamestnávateľmi).

„Chcel by som sa poďakovať sociálnym partnerom za ich angažovanosť a našu bohatú diskusiu, počas ktorej som cítil značnú všeobecnú podporu pre CETA,“ uviedol predseda Tusk. „Na druhej strane je pre mňa a našich sociálnych partnerov jasné, že ľudia v dobe globalizácie očakávajú, že obchodné dohody, ako sú TTIP a CETA, budú bezpečné pre zamestnancov, spotrebiteľov a podniky,“ dodal.

Donald Tusk stojí na čele Európskej rady, inštitúcie, ktorá určuje politické smerovanie a priority EÚ, od 1. decembra 2014. Zodpovedá za prípravu zasadnutí tejto inštitúcie, ktorým zároveň predsedá. Vo svojej funkcii tiež navonok reprezentuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku
Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku