Donald Tusk, predseda Európskej rady

Európska rada

Aktuálne

Správa určená Európskemu parlamentu, 18. januára 2017

Predseda Donalda Tuska podal Európskemu parlamentu správu o hlavných výsledkoch decembrového zasadnutia Európskej rady. Na začiatku zablahoželal Antoniovi Tajanimu k jeho zvoleniu za predsedu Európskeho parlamentu a vyjadril presvedčenie, že spolupráca so všetkými poslancami bude fungovať aj pri riešení výziev v roku 2017.

„V minulom roku sa nám aj napriek bezprecedentným ťažkostiam, ktorým sme čelili, podarilo dosiahnuť pokrok v oblasti migrácie, bezpečnosti a hospodárstva,“ uviedol.

V oblasti migrácie sa Európska rada venovala vykonávaniu vyhlásenia EÚ a Turecka a posúdila pokrok dosiahnutý v súvislosti s paktmi podpísanými s vybranými africkými krajinami.

„Minulý rok prišlo do Talianska stoosemdesiat tisíc neregulárnych migrantov. Táto situácia nemôže pokračovať,“ povedal Tusk. „Preto bude kľúčovým bodom programu budúceho neformálneho samitu na Malte Líbya a náš prístup k trase cez centrálne Stredozemie,“ dodal.

Pokiaľ ide o Ukrajinu, Európska Rada prijala právne záväzné rozhodnutie vedúcich predstaviteľov s cieľom uľahčiť v Holandsku ratifikáciu dohody o pridružení. Keďže Rusko stále nevykonáva dohody z Minska, kancelárka Merkelová a prezident Hollande odporučili, aby sa sankcie predĺžili. V súčasnosti platia na ďalších šesť mesiacov.

Európska rada tiež riešila otázky bezpečnosti vrátane posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO. „Európske krajiny by mali vzhľadom na bezprostredné bezpečnostné hrozby, ktorým čelia naši občania, zintenzívniť svoju činnosť, a rovnaké úsilie sa očakáva aj od Európskej únie,“ povedal Tusk.

Vedúci predstavitelia rokovali aj o viacerých iniciatívach zameraných na to, aby bolo európske hospodárstvo prínosom pre všetkých. „Štatistiky sú lepšie, ale dôležité je, aby obyčajní ľudia a podniky verili v budúcnosť,“ uviedol. „To je dôvod, prečo sa rozšíri Európsky fond pre strategické investície, zmodernizujú naše nástroje na ochranu obchodu a bude sa pokračovať v uplatňovaní záruky pre mladých ľudí“.

Predseda Tusk nakoniec stručne informoval Európsky parlament o neformálnom stretnutí vedúcich predstaviteľov 27 členských krajín, ktoré sa uskutočnilo popri zasadnutí Európskej rady. „Dohodli sme sa na procesných pravidlách a opätovne potvrdili naše zásady, a to konkrétne nedeliteľnosť štyroch slobôd, rovnováhu práv a povinností a naše pravidlo „žiadne rokovania bez oznámenia,“ uviedol Tusk.

Na záver uvítal prejav predsedníčky vlády Mayovej zo 17. januára, ktorý sa týkal brexitu. „Potvrdilo sa, že Londýn konečne pochopil a akceptoval zjednotený postoj 27 členských štátov o nedeliteľnosti jednotného trhu,“ uviedol. „Vzali sme na vedomie srdečné a rozvážne slová premiérky Mayovej o európskej integrácii, ktoré majú oveľa bližšie k rétorike Winstona Churchilla než novozvoleného amerického prezidenta Trumpa,“ dodal.

Návšteva Malty, 11. januára 2017

Predseda Európskej rady Donald Tusk navštívil Maltu, kde sa zúčastnil na slávnostnom otvorení maltského predsedníctva Rady EÚ. Malta sa predsedníctva ujíma po prvý raz.

Predseda Tusk vo svojom prejave na slávnostnom otvorení zdôraznil, že maltské predsedníctvo prichádza v nevšednom čase, ktorý prináša množstvo nových výziev a dramatické zmeny. „Počas týchto šiestich mesiacov sa v Ríme uskutočnia oslavy šesťdesiateho výročia zmluvy a formálne sa začne proces brexitu. Jar bude tiež náročnou skúškou pre celú EÚ v oblasti migrácie, najmä pokiaľ ide o trasu cez centrálne Stredozemie,“ uviedol.

Tusk zdôraznil, že tento sled udalostí si vyžaduje kompetentných, skúsených a citlivých lídrov. Dotkol sa aj maltského kultúrneho dedičstva a histórie tejto krajiny.

„Máme šťastie, že táto ťažká úloha pripadla Malte. Málo ľudí dokáže lepšie pochopiť Talianov, ktorí usporiadajú oslavy v Ríme, a málo ľudí rozumie lepšie Britom, s ktorými začneme rokovať o rozchode,“ povedal. „A napokon, málo ľudí dokáže lepšie porozumieť podstate migračnej tragédie v Stredozemí,“ dodal.

Pred slávnostným otvorením sa Donald Tusk stretol s Josephom Muscatom, predsedom vlády Malty.

Malta bude Rade predsedať do 30. júna 2017; po nej bude nasledovať Estónsko.

Donald Tusk stojí na čele Európskej rady, inštitúcie, ktorá určuje politické smerovanie a priority EÚ, od 1. decembra 2014. Zodpovedá za prípravu zasadnutí tejto inštitúcie, ktorým zároveň predsedá. Vo svojej funkcii tiež navonok reprezentuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku