Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Predseda Európskej rady

Donald Tusk stojí od 1. decembra 2014 na čele Európskej rady – inštitúcie, ktorá určuje politické smerovanie a priority EÚ. Donald Tusk zodpovedá za prípravu zasadnutí tejto inštitúcie, ktorým zároveň predsedá. Vo svojej funkcii tiež navonok reprezentuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ.

21. – 22. mája 2015: Štvrtý samit Východného partnerstva v Rige

Predseda Tusk predsedal štvrtému samitu Východného partnerstva v Rige. Spolu s ďalšími vedúcimi predstaviteľmi EÚ sa stretol so zástupcami partnerských krajín východnej Európy, aby potvrdil politický záväzok EÚ.

Samit bol pre EÚ tiež príležitosťou ukázať, že je pripravená rozvíjať užšie a rôznorodé vzťahy s nezávislými a suverénnymi partnermi.

Rokovania sa sústredili na projekty multilaterálnej spolupráce zamerané na:

  • posilňovanie inštitúcií a dobrú správu vecí verejných a na pomoc pre partnerské krajiny pri posilňovaní ich odolnosti voči vonkajším výzvam
  • vytváranie trhových príležitostí s osobitným zameraním na oblasť digitálneho hospodárstva
  • zabezpečenie energetickej bezpečnosti a zlepšenie prepojení
  • zvyšovanie mobility a kontaktov medzi ľuďmi

Riešenie konfliktov v regióne bolo tiež na poprednom mieste programu.

9. mája 2015: Spoločné vyhlásenie členov Európskej rady

Robert Schuman predniesol 9. mája 1950 vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Európa si môže zachovať mier len spoločným budovaním prosperity. Bol to začiatok procesu európskej integrácie. Európania dnes pokračujú v oslavách tohto dňa, ktorý je známy aj ako „Deň Európy“ alebo „Schumanov deň“.

Vedúci predstavitelia EÚ prijali 9. mája 2015 pri príležitosti 65. výročia tejto významnej udalosti spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzdvihli úlohu EÚ pri podporovaní mieru, slobody, demokracie, solidarity a prosperity v Európe aj mimo nej.