Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Donald Tusk, predseda Európskej rady

Aktuálne

Zasadnutie lídrov EÚ a Japonska, 3. mája 2016

Predseda Donald Tusk sa v Bruseli stretne s predsedom vlády Japonska Shinzom Abem. Na stretnutí sa takisto zúčastní predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Návšteva predsedu vlády Abeho je súčasťou jeho cesty po Európe v rámci príprav na samit G7, ktorý sa má konať v Ise-Shime (Japonsko) od 26. do 27. mája 2016. Lídri budú koordinovať svoje názory na globálne a regionálne priority a rokovať o tom, že migračná kríza si vyžaduje globálnejšiu reakciu. Preskúmajú pokrok v bilaterálnych vzťahoch a predložia nové podnety v súvislosti s dohodou o strategickom partnerstve a dohodou o voľnom obchode.

Stretnutie s prezidentom Albánska, 27. apríla 2016

Predseda Donald Tusk sa po prvý raz stretol v Bruseli s prezidentom Albánska Bujarom Nishanim.

Lídri rokovali o úlohe krajín Balkánu v rámci stratégie EÚ zaoberajúcej sa tým, ako reagovať na migračné toky. Dohodli sa tiež na monitorovaní situácie v Albánsku. „Európska únia je pripravená podporovať Albánsko, ak by vznikla alternatívna trasa“, vyhlásil predseda Tusk.

Predseda Európskej rady vzal tiež na vedomie významný pokrok, ktorý krajina dosiahla pri plnení svojich cieľov v oblasti európskej integrácie. Albánsko v súčasnosti vykonáva komplexnú reformu súdnictva.

„Spolupráca medzi stranami a dialóg sú pre pokrok v európskych ambíciách krajiny nevyhnutné“, zdôraznil predseda Tusk.

Donald Tusk stojí na čele Európskej rady, inštitúcie, ktorá určuje politické smerovanie a priority EÚ, od 1. decembra 2014. Zodpovedá za prípravu zasadnutí tejto inštitúcie, ktorým zároveň predsedá. Vo svojej funkcii tiež navonok reprezentuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku