Kabinet Donalda Tuska

Európska rada

Vedúci kabinetu

 
Piotr Serafin
 • stratégia, koordinácia a riadenie kabinetu
 • G7/G20

Zástupca vedúceho kabinetu

 
André Gillissen
 • strategická podpora vedúceho kabinetu
 • koordinácia zasadnutí Európskej rady

Hlavný politický a komunikačný poradca predsedu

 
Paweł Graś
 • vzťahy s Európskym parlamentom, národnými parlamentmi a politickými stranami

Horizontálny tím

 
Katarzyna Smyková

Poradkyňa

 • horizontálna koordinácia
 • korešpondencia predsedu
 • riadenie ľudských zdrojov
Paweł Karbownik

Poradca

 • plánovanie strategického programu
 • G7/G20

Tím pre zahraničnú politiku

 
Riina Kionková

Hlavná poradkyňa pre zahraničnú politiku

 • riadenie tímu pre zahraničnú politiku
 • koordinácia zahraničných politík
 • plánovanie Európskej rady v oblasti zahraničných vecí
Carl Hartzell

Hlavný poradca

 • Rusko
 • Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina
 • Stredná Ázia
 • Turecko
 • krajiny Európy, ktoré nie sú členmi EÚ
 • Východné partnerstvo horizontálne

Zuzana Michalcová Šutiaková

Poradkyňa

 • Latinská Amerika a Karibik
 • západný Balkán
 • bezpečnosť, krízové riadenie a obrana
 • rozširovanie
 • ľudské práva
 • OSN, OBSE, Rada Európy
Leila Brahímiová

Poradkyňa

 • Blízky východ a severná Afrika
 • subsaharská Afrika
 • európska susedská politika horizontálne
 • rozvoj
 • vonkajšie aspekty boja proti terorizmu a migrácia

Alina Butuligaová

 Poradkyňa

 • Ázia a Tichomorie
 • obchod

Hospodársky tím

 
João Nogueira Martins

Hlavný ekonomický poradca

 • riadenie tímu pre hospodárske záležitosti
 • hospodárske a menové záležitosti vrátane G7 a G20
Alfredo Panarella

Hlavný poradca

 • konkurencieschopnosť, investície a rast
 • finančný sektor (vrátane bankovej únie)
 • vnútorný trh
Christina Jordanová

Poradkyňa

 • hospodárska a menová únia
 • zamestnanosť a sociálne veci
 • zdaňovanie
Wouter Coussens

Poradca

 • európsky semester a postupy makroekonomického dohľadu
 • makroekonomický vývoj (globálny, v EÚ a v eurozóne)
 • zahraničná politika: USA a Kanada

Energetická únia

 
Łukasz Koliński

Osobitný poradca pre energetickú úniu

 • energetická únia
 • klíma
 • viacročný finančný rámec a ročný rozpočet
Tlačový a komunikačný tím

 

Preben Aamann

Hovorca predsedu

 • koordinácia tlačového a komunikačného tímu
Hugo Brady

Pisateľ prejavov predsedu

 • prejavy, články
 • think tanky
Beata Turská

Poradkyňa

 • prejavy, články
Osobný úrad

 

Łukasz Broniewski

Vedúci osobného úradu – poradca

 • organizácia návštev, samitov a služobných ciest predsedu
 • vzťahy s podnikateľmi a sociálnymi partnermi, Výborom regiónov a Hospodárskym a sociálnym výborom
Stefan Smith

Osobný asistent predsedu

 • pracovný program predsedu a pomoc predsedovi
 • osobná korešpondencia predsedu

Emilia Surowská

Poradkyňa

 • protokol
 • administratívne riadenie samitov, návštev a služobných ciest predsedu
 • styčná pracovníčka pre oblasť protokolu a bezpečnosti
Tiina Kytolová
 • korešpondencia predsedu
 • registrácia prichádzajúcej a odoslanej pošty
 • archivácia

Sekretariát kabinetu

 
Renata Tobiaszová

Osobná asistentka vedúceho kabinetu a horizontálneho tímu

Pilar Chavesová

Osobná asistentka zástupcu vedúceho kabinetu

Miriam Cunillová Rafaelová

Asistentka hlavnej poradkyne pre zahraničnú politiku

Helena Hadjiyanniová

Asistentka tímu pre zahraničnú politiku

Iveta Hincová

Asistentka tímu pre zahraničnú politiku

Sabina Bengtssonová

Asistentka hlavného ekonomického poradcu a osobitného poradcu pre energetickú úniu

Anita Gebruersová

Asistentka ekonomického tímu
Cécile Moninová

Asistentka tlačového a komunikačného tímu

Andrés Molová Arizová

Asistentka tlačového a komunikačného tímu

Louisa Pincottová

(materská dovolenka)

Arja Pukkinenová Administratívna asistentka – ľudské zdroje a odborná príprava (COFO)