Konzultácie pred samitom v Bratislave

Predseda Európskej rady Donald Tusk v auguste a septembri 2016 konzultoval pred samitom v Bratislave so všetkými vedúcimi predstaviteľmi EÚ.

„Nemám žiadne pochybnosti o tom, že tromi hlavnými výzvami sú nekontrolovaná neregulárna migrácia, terorizmus a strach z globalizácie,“ povedal predseda Tusk pred stretnutím so švédskym predsedom vlády Stefanom Löfvenom v Štokholme. „Mojím cieľom je, aby sme sa v Bratislave dohodli na hlavných prioritách a na tom, čo v súvislosti s nimi podnikneme v najbližších mesiacoch.“

Predseda Tusk vo svojom pozývacom liste pred zasadnutím zdôraznil, že výsledkom samitu v Bratislave by mal byť aj plán ďalšieho významného úsilia, napr. v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zamestnanosti a príležitostí pre mladých ľudí, jednotného trhu, digitálnej agendy a investícií.

„Kľúčom k zdravej rovnováhe medzi prioritami členských štátov a Únie sú hlavné mestá,“ uviedol Tusk. „Inštitúcie by mali podporovať priority, na ktorých sa dohodli členské štáty, a nie im vnucovať svoje vlastné,“ dodal.

Predseda Tusk navštívil 8. septembra Londýn, aby si vymenil názory s predsedníčkou vlády Spojeného kráľovstva Theresou Mayovou.

„Predsedníčke vlády Mayovej som tlmočil svoje presvedčenie, že pre všetkých bude najlepšie začať s rokovaniami čo najskôr, aby sme znížili a napokon ukončili neistotu,“ uviedol po stretnutí.