Mnohojazyčnosť

generálny sekretariát

Riaditeľstvo GSR pre preklad pomáha zabezpečovať, aby Rada a Európska rada boli schopné v praxi uplatňovať osobitné pravidlá používania jazykov. Zmluvy EÚ uznávajú 24 úradných jazykov EÚ. Všetci občania EÚ majú právo písomne sa obrátiť na Európsku radu a Radu alebo na ktorúkoľvek inú inštitúciu či orgán EÚ v jednom z úradných jazykov a dostať odpoveď v tom istom jazyku.

Interné pravidlá používania jazykov v Rade a Európskej rade sú uvedené v ich rokovacích poriadkoch. V súlade s týmito pravidlami musia podklad pre rokovania v Európskej rade a Rade tvoriť dokumenty predložené vo všetkých úradných a pracovných jazykoch, aby mohli delegáti pracovať vo svojich národných jazykoch. Všetky jazykové verzie majú rovnakú právnu a politickú hodnotu.

Riaditeľstvo GSR pre preklad, v ktorom pracuje približne 30 % všetkých zamestnancov GSR, pomáha pri uplatňovaní týchto pravidiel v praxi. Ročne sa tu preloží viac ako 13 000 dokumentov, často za veľmi náročných časových podmienok. Riaditeľstvo pre preklad úzko spolupracuje s právnym servisom Rady na finalizácii znení právnych predpisov, ktoré prijíma Rada.

Tlmočenie na zasadaniach Rady a Európskej rady zabezpečuje generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre tlmočenie.