Vizuálna identita

generálny sekretariát

Vizuálna identita členov „rodiny Rady“, t.j. Európskej rady, Rady Európskej únie, samitu eurozóny, Euroskupiny a Generálneho sekretariátu Rady, sa odvíja od spoločného loga.

Je na ňom európska vlajka a obraz budovy Európa, v ktorej bude od roku 2016 sídliť Európska rada a Rada. Rada použitím obrazu budovy zosúladila svoju vizuálnu identitu s ďalšími hlavnými inštitúciami EÚ, ktoré vo svojich logách tiež využívajú architektonické prvky.

Toto logo, rovnako ako aj samotná budova, vyjadruje jednotu, kontinuitu, rozmanitosť, srdce a svetlo.

Tretie strany môžu používať logo v pôvodnej forme len po získaní povolenia.

Ak chcete požiadať o povolenie na použitie loga a potrebujete viac informácií o grafických špecifikáciách:

Zašlite e-mail