Príležitosti stáleho zamestnania

Generálny sekretariát Rady (GSR) obsadzuje voľné pracovné miesta väčšinou prostredníctvom náboru stálych úradníkov z iných inštitúcií EÚ alebo z rezervných zoznamov úspešných kandidátov otvorených výberových konaní.

Výberové konania organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). Tieto náborové výberové konania vo forme skúšok slúžia na posúdenie zručností kandidátov formou rôznych testov, aby sa zaručil výber len tých najlepších kandidátov. Otvorené výberové konania sa organizujú pre rôzne profily, pričom sa od kandidáta môžu vyžadovať špecifické zručnosti a kvalifikácie. Kandidáti, ktorí úspešne absolvujú výberové konanie, sú zaradení na rezervný zoznam, z ktorého si inštitúcie vyberajú pracovníkov podľa potreby.

GSR môže niekedy zorganizovať výberové konanie upravené pre svoje potreby, ak potrebuje obsadiť vysoko špecializované pozície. Takéto voľné pracovné miesta bývajú uverejnené na tejto stránke v časti „pracovné príležitosti“, ako aj na webovej stránke úradu EPSO.

Ak máte záujem o prácu medzi nami, mali by ste pravidelne sledovať webovú stránku úradu EPSO, kde môžete nájsť informácie o budúcich výberových konaniach a o tom, ako sa na ne pripraviť.

Príležitosti dočasného zamestnania

Zmluvní zamestnanci

GSR zamestnáva obmedzený počet zmluvných zamestnancov vybraných z kandidátov zaradených do databázy EPSO CAST alebo z rezervných zoznamov alebo databáz, ktoré zostavili iné inštitúcie.

Pri hľadaní zmluvných zamestnancov kontaktuje náborové oddelenie GSR kandidátov, ktorých profily najviac vyhovujú opisu príslušného voľného miesta. Odporúčame preto, aby ste si aktualizovali svoj profesný životopis (CV) v databáze, do ktorej ste zaradený.

Dočasní zamestnanci

GSR príležitostne organizuje výberové konania pre dočasných zamestnancov. Ich hlavným účelom je obsadiť voľné miesta pre vysoko špecializované profily, pre ktoré nie sú v danom čase na rezervných zoznamoch úradu EPSO k dispozícii žiadni kandidáti. Výberové konania pre dočasných zamestnancov sa oznamujú na tejto stránke v časti „pracovné príležitosti“, ako aj na webovej stránke úradu EPSO.

Spontánne žiadosti o prijatie do zamestnania

Všetky kontakty s kandidátmi má na starosti náborové oddelenie GSR. Vzhľadom na politiku náboru a výberu zamestnancov nemôže náborové oddelenie spracovávať spontánne žiadosti o prijatie do zamestnania, a to ani žiadosti kandidátov, ktorí uspeli vo výberových konaniach.

V súlade s pravidlami GSR o ochrane údajov sa všetky nevyžiadané žiadosti zničia najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia. Na nevyžiadané žiadosti sa zasiela automatická odpoveď, v ktorej sú uvedené všeobecné informácie o nábore pracovníkov na GSR.

Kontakt na náborové oddelenie GSR

Postup podávania sťažností

Našou snahou je ponúkať služby najvyššej kvality.

Ak sa však nazdávate, že nebol dodržaný úradný postup, máte právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi. Upozorňujeme, že ombudsman nemôže prijať vašu sťažnosť, ak sa najprv neobrátite na nás.

Trvalé pracovné miesta Dočasné pracovné miesta
Otázky o výberových konaniach na trvalé pracovné miesta posielajte na túto adresu. Ak ide o výberové konania na dočasné pracovné miesta, použite túto adresu.