Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

generálny sekretariát

Posudzujúci lekár/lekárka (dočasný zamestnanec – AD9) pre Generálne riaditeľstvo A Rady, Zdravotná starostlivosť a sociálne služby – Neprítomnosť zo zdravotných dôvodov

Referencia: CONS/TA-AD/132

Generálny sekretariát Rady Európskej únie (GSR) hľadá zodpovedného a skúseného posudzujúceho lekára/lekárku s veľmi dobrými komunikačnými zručnosťami vo francúzskom a anglickom jazyku, schopnosťami v oblasti riešenia problémov a vynikajúcim úsudkom v kritických situáciách.

Ponúkame zmluvu na dobu určitú v dynamickom a viacjazyčnom prostredí v trvaní maximálne štyroch rokov, ktorú možno prípadne predĺžiť.

Medzi úlohy patrí

  • vykonávanie lekárskej posudkovej politiky
  • prispievanie k rozvoju politík GSR v súvisiacich oblastiach
  • poskytovanie podpory zamestnancom pri návrate do práce po období pracovnej neschopnosti zo zdravotných dôvodov.

Miesto

Brusel, Belgicko

Prihlášky

V prípade záujmu o podanie prihlášky nájdete podrobné informácie o tomto voľnom pracovnom mieste a kritériách oprávnenosti v nižšie uvedenom oznámení.

Uzávierka pre zasielanie prihlášok je 24. októbra 2017 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.