Podajte si prihlášku na stáž

generálny sekretariát

Prihlášky na platené stáže na rok 2018

Prvé obdobie na podávanie prihlášok na stáže na rok 2018 sa už skončilo. Máte naďalej prístup k vašej prihláške.

Prvé obdobie stáží: 1. február – 30. jún 2018

  •  prihlášky možno podávať od 11. septembra do 16. októbra 2017

Uchádzači vybraní na prvé obdobie budú oslovení najneskôr v decembri 2017.

Druhé obdobie stáží: 1. september 2018 – 31. január 2019

  • prihlášky možno podávať od 15. januára (12.00 hod GMT+1) do 15. marca (12.00 hod GMT+1) 2018

Uchádzači vybraní na druhé obdobie budú oslovení najskôr v marci 2018.

Rada dostáva veľký počet prihlášok. Neodkladajte preto podávanie prihlášky na posledný deň, pretože by mohlo dôjsť k preťaženiu systému.

Formulár prihlášky je dostupný vo francúzštine a v angličtine. Ak sa chcete prihlásiť na stáž, musíte dôkladne ovládať jeden z týchto dvoch jazykov.

Prihlášky na povinné neplatené stáže v roku 2018

Prvé obdobie stáží: 1. február – 30. jún 2018

  •  prihlášky možno podávať do 1. októbra 2017

Druhé obdobie stáží: 1. september 2018 – 31. január 2019

  • prihlášky možno podávať do 1. apríla 2018

Formulár prihlášky je dostupný vo francúzštine a v angličtine. Ak sa chcete prihlásiť na stáž, musíte dôkladne ovládať jeden z týchto dvoch jazykov.

Kontakt

Viac informácií vám poskytne oddelenie pre stáže: