Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
Generálny tajomník Jeppe Tranholm-Mikkelsen
Generálny tajomník Jeppe Tranholm-Mikkelsen
© European Union

Na čele Generálneho sekretariátu Rady (GSR) stojí generálny tajomník. Jeho hlavnými úlohami je pomáhať Rade a riadiť GSR. Generálneho tajomníka vymenúva Rada.

Generálny tajomník je zodpovedný za celkovú organizáciu GSR. Zabezpečuje vykonávanie služieb, ktoré GSR poskytuje predsedníctvam Rady a jej prípravným orgánom, ako aj predsedovi Európskej rady.

Okrem toho je zodpovedný za administratívne riadenie GSR v oblasti ľudských a finančných zdrojov.

Generálny tajomník sa podľa potreby zúčastňuje na zasadnutiach Rady. Jeho úloha spočíva najmä v zabezpečovaní kontinuity a pokroku práce Rady a v poskytovaní poradenstva Rade.

Generálny tajomník Rady je zároveň generálnym tajomníkom Európskej rady. Zúčastňuje sa na zasadnutiach Európskej rady a prijíma všetky opatrenia potrebné na organizáciu jej činnosti.

V súčasnosti je generálnym tajomníkom Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Bol vymenovaný 21. apríla 2015 na obdobie od 1. júla 2015 do 30. júna 2020.