Dejiny

Film: „Ako sa z nezáväzných rozhovorov stal kľúčový rozhodovací orgán“

Tento dokumentárny film sa venuje histórii Európskej rady od jej vzniku až po súčasnosť. Zachytáva významné medzníky v posledných desaťročiach, ktoré formovali spôsob, akým vedúci predstavitelia EÚ prijímajú rozhodnutia.
Príbeh je prerozprávaný očami tých, ktorí boli svedkami transformácie Európskej rady na rozhodovacie centrum, ktorým je v súčasnosti.

Viac informácií o podujatiach a zmluvách, ktoré formovali úlohu Európskej rady, Rady Európskej únie, Euroskupiny a samitu eurozóny.

1997

13. decembra

Vytvorenie Euroskupiny

Európska rada schválila vytvorenie Euroskupiny, neformálneho orgánu, v rámci ktorého sa schádzajú ministri financií tých krajín, ktoré prijali euro. Prvé zasadnutie Euroskupiny sa uskutočnilo 4. júna 1998 v Chateau de Senningen v Luxembursku.

1999

1. januára

Euro bolo ustanovené ako virtuálna mena

Zavádza sa v 11 členských štátoch: Rakúsku, Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku a Španielsku.

2001

1. januára

Grécko vstupuje do eurozóny

Grécko sa stalo 12. členským štátom EÚ, ktorý sa pripojil k eurozóne.

2002

1. januára

Euro vstúpilo do obehu

Od 1. januára 2002 vstúpili do obehu eurobankovky a euromince, ktoré nahradili niektoré národné meny.

2003

1. februára

Zmluva z Nice

Zmluvou z Nice sa zreformovali inštitúcie EÚ, aby sa pripravili podmienky pre budúcu rozšírenú EÚ s 27 členskými štátmi. Rada sa zreformovala s cieľom rozšíriť hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a zaviesť zásadu posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi.

2004

10. septembra

Prvý stály predseda Euroskupiny

Euroskupina sa rozhodla mať stáleho predsedu vymenovaného na obdobie dvoch rokov.

Na neformálnom zasadnutí Ecofinu v Scheveningene bol za prvého stáleho predsedu Euroskupiny zvolený Jean-Claude Juncker. Jeho funkčné obdobie trvá od 1. januára 2005 do 31. decembra 2006.

2006

September

Jean-Claude Juncker bol opätovne vymenovaný za predsedu Euroskupiny

Bol zvolený za predsedu Euroskupiny na druhé funkčné obdobie.

2007

1. januára

Slovinsko vstupuje do eurozóny

Slovinsko sa stalo 13. členským štátom EÚ, ktorý prijal euro za svoju menu.

2008

1. januára

Cyprus a Malta vstúpili do eurozóny

Eurozóna má teraz 15 členov.

12. októbra

Zrodil sa samit eurozóny 

Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy navrhuje pravidelné zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád krajín eurozóny. Prvé zasadnutie sa uskutoční 12. októbra 2008. Nasledujúce samity sa konajú v máji 2010, marci 2011, júli 2011 a októbri 2011 v Bruseli.

Samity eurozóny pomáhajú koordinovať hospodársku politiku eurozóny a zúčastňuje sa ich aj predseda samitu eurozóny a predseda Európskej komisie. 

2009

1. januára

Slovensko vstúpilo do eurozóny

Slovensko sa stalo 16. členom eurozóny.

1. decembra

Protokol č. 14 k Lisabonskej zmluve

Protokol č. 14 k Lisabonskej zmluve, ktorým sa stanovuje úloha Euroskupiny, nadobúda platnosť 1. decembra 2009. Ministri členských štátov, ktorých menou je euro, sa neformálne stretnú, aby diskutovali o otázkach týkajúcich sa jednotnej meny a zvolia si predsedu na obdobie dva a pol roka.

Lisabonskou zmluvou sa zároveň menia pravidlá Rady EÚ tak, že ak o otázkach týkajúcich sa len eurozóny hlasuje úplná Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin), hlasovať môžu iba členovia Euroskupiny.

2011

1. januára

Estónsko vstúpilo do eurozóny

Estónsko sa stalo 17. krajinou, ktorá pristúpila do eurozóny.

2012

január

Voľba predsedu pracovnej skupiny pre Euroskupinu

Od januára 2012 vykonáva funkciu predsedu pracovnej skupiny pre Euroskupinu Thomas Wieser, ktorý je aj predsedom Hospodárskeho a finančného výboru.

Pracovná skupina pre Euroskupinu je prípravný orgán zložený zo zástupcov členských štátov, ktoré patria do eurozóny, zástupcov Európskej komisie a Európskej centrálnej banky v Hospodárskom a finančnom výbore.   

2013

21. januára

Voľba predsedu Euroskupiny

Jeroen Dijsselbloem, holandský minister financií, bol zvolený za predsedu Euroskupiny. Stal sa tak druhým stálym predsedom Euroskupiny od jej vzniku.

2014

1. januára

Lotyšsko vstupuje do eurozóny

Lotyšsko sa stalo 18. členom eurozóny.

2015

1. januára

Litva vstúpila do eurozóny

Eurozóna má týmto už 19 členov: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

13. júla

Jeroen Dijsselbloem zvolený za predsedu Euroskupiny na druhé funkčné obdobie

Jeroen Dijsselbloem je opätovne zvolený za predsedu Euroskupiny na druhé funkčné obdobie v trvaní dva a pol roka.