21. 3. 2017 Aktuality

Európska rada v zložení 27 členských štátov (bez Spojeného kráľovstva) prijme usmernenia na rokovania o brexite. „Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby bol tento proces rozchodu pre EÚ čo najmenej bolestivý,“ povedal predseda Tusk.

 

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.