© European Union 19. – 20. 10. 2017 Zasadnutie

Vedúci predstavitelia EÚ sa stretnú, aby rokovali o širokej škále otázok vrátane migrácie, digitalizácie, obrany a otázok zahraničnej politiky. Vymenia si tiež názory na program vedúcich predstaviteľov, čo je konkrétny pracovný program, ktorým sa má usmerňovať činnosť EÚ v budúcnosti. Vedúci predstavitelia 27 členských štátov EÚ preskúmajú stav rokovaní o brexite.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.