18. – 20. 9. 2017 Zasadnutie

Medzi kľúčové priority EÚ patria posilnenie globálneho poriadku založeného pravidlách, podpora mieru, posilnenie spolupráce v boji proti terorizmu a podpora jadrového odzbrojenia. EÚ bude presadzovať aj pokračovanie v rokovaniach o otázkach týkajúcich sa migrácie, ľudských práv, klímy a rozvoja. Predseda Tusk sa popri zasadnutí VZ OSN tiež zúčastní na dvojstranných stretnutiach s inými vedúcimi predstaviteľmi.

 

Sergii Kharchenko / AFP 14. 9. 2017 Tlačová správa
Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.