22. – 23. 6. 2017 Zasadnutie

Lídri EÚ sa stretnú 22. a 23. júna, aby rokovali o širokej škále otázok vrátane spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Vymenia si tiež názory na hospodárstvo a obchod, migračné toky, ako aj otázky zahraničnej politiky. 22. júna zasadne Európska rada (článok 50) s cieľom prediskutovať rokovania o brexite.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.