© European Union 19. – 20. 10. 2017 Zasadnutie

EU leaders will meet to discuss a broad range of issues, including migration, digitalisation, defence and foreign policy issues. They will also exchange views on the Leaders' Agenda, a concrete work programme to guide EU's action in the future. EU27 leaders will review the state of Brexit negotiations.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.