25. 3. 2017 Zasadnutie

Európski lídri sa stretli 25. marca 2017 v Ríme pri príležitosti výročia podpísania zakladajúcich zmlúv EÚ v tomto meste. Táto udalosť bola príležitosťou zamyslieť sa nad stavom Európskej únie a zaoberať sa budúcnosťou integračného procesu.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.