© E. Sansar/Anadolu Agency 4. – 5. 4. 2017 Zasadnutie

Bruselská konferencia je rozsiahle podujatie s účasťou viac ako 70 delegácií na ministerskej úrovni vrátane EÚ, Organizácie Spojených národov a darcov z uvedeného regiónu, ako aj z iných častí sveta. Na konferencii sa zúčastnia aj významní aktéri z oblasti politiky, humanitárnej pomoci a hospodárstva vrátane občianskej spoločnosti.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.