© European Union 19. – 20. 10. 2017 Zasadnutie

Vedúci predstavitelia EÚ sa 19. októbra dohodli na konsolidácii súčasnej stratégie zameranej na kontrolu migračných tokov. Uviedli tiež, že sú pripravení „urobiť v záujme digitalizácie Európy všetko, čo bude treba“. Dňa 20. októbra schválili program vedúcich predstaviteľov a dohodli sa, že začnú s internými prípravami na 2. fázu rokovania o brexite.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.