22. – 23. 6. 2017 Zasadnutie

Lídri EÚ 22. júna rozhodli, že zintenzívnia boj proti terorizmu a posilnia európsku spoluprácu v oblasti obrany. Európska rada tiež rokovala o brexite (článok 50). Lídri sa stretnú znova 23. júna, aby rokovali o hospodárstve, obchode a migrácii.

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.