Infografika – Prístup k dokumentom Rady

generálny sekretariát

Dokumenty Rady nájdete v týchto častiach. Ak hľadáte informácie o tom, kde sa nachádza príslušný typ dokumentu, pozrite si infografiku.

Prístup k dokumentom Rady

Prístup k dokumentom Rady

Dokumenty na zasadnutia
Programy / Zápisnice / Závery / Hlasovania / Výsledky zasadnutí

– viac ako 30 rokov: Archív
– pred rokom 1999 a menej ako 30 rokov: Žiadosti online
– po roku 1999: Register dokumentov alebo žiadosť online

Právne predpisy

Prípravné dokumenty

– viac ako 30 rokov: Archív
– pred rokom 1999 a menej ako 30 rokov: Žiadosť online
– po roku 1999: Register dokumentov alebo žiadosť online

Prijaté zákony / Dohody a dohovory: Úradný vestník EÚ

Tlačové správy

– viac ako 30 rokov: Archív
– pred rokom 1999 a menej ako 30 rokov: Žiadosť online
– roky 1999 – 2014: Register dokumentov
– od roku 2015: Časť „Tlač“ na webových stránkach Rady


Medzivládne konferencie

– viac ako 30 rokov: Archív
– pred rokom 1999 a menej ako 30 rokov: Žiadosť online
– rok 2000: register dokumentov
– roky 2004 a 2007: Časť „Medzivládne konferencie“ na webových stránkach Rady

Viac informácií o právach na prístup k dokumentom: www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/corporate-policies/transparency