Infografika – Brexit: presídlenie agentúr EÚ, ktoré majú sídlo v Spojenom kráľovstve

Európska rada

Vedúci predstavitelia 22. júna 2017 popri zasadnutí Európskej rady (článok 50) schválili procedurálne dojednania týkajúce sa presídlenia agentúr EÚ, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Spojenom kráľovstve.

Infografika – Premiestnenie dvoch agentúr EÚ, ktoré majú v súčasnosti sídlo v Spojenom kráľovstve

Štyri fázy postupu pri rozhodovaní o nových sídlach Európskej agentúry pre lieky a Európskeho orgánu pre bankovníctvo.