Infografika – Spoločné vyhlásenie EÚ – NATO: vykonávanie

Európska rada
Spoločné vyhlásenie EÚ – NATO: infografika

Spoločné vyhlásenie EÚ – NATO: vykonávanie

6. decembra 2016

Rada EÚ a Severoatlantická rada schválili viac ako 40 návrhov v siedmich oblastiach:

  • hybridné hrozby
  • operačná spolupráca vrátane námorných otázok
  • kybernetická bezpečnosť
  • obranné spôsobilosti
  • priemysel a výskum
  • cvičenia
  • budovanie kapacít