Infografika – Fondy peňažného trhu v EÚ

Infografika o fondoch peňažného trhu v EÚ

Infografika, ktorá vysvetľuje, čo sú fondy peňažného trhu, aké typy fondov peňažného trhu existujú a ako sa spravujú, a poskytuje kľúčové fakty a číselné údaje o fondoch peňažného trhu v EÚ.