Infografika – Nástroje EÚ na ochranu obchodu

Rada EÚ
EÚ pracuje na prvom zásadnom prehodnotení svojich nástrojov na ochranu obchodu od roku 1995

Nástroje EÚ na ochranu obchodu

EÚ podporuje voľný a spravodlivý obchod.

Nástroje EÚ na ochranu obchodu:

  • boj proti nekalej súťaži zo strany zahraničných spoločností
  • ochrana priemyslu EÚ

Typy nástrojov na ochranu obchodu

Antidumping

Dumping: výrobcovia z krajín mimo EÚ predávajú v EÚ tovar za nižšie ceny, ako sú predajné ceny na ich domácom trhu, alebo ako sú výrobné náklady

Reakcia EÚ: antidumpingové opatrenia, ako sú dovozné clá na výrobky z príslušnej krajiny

Antisubvencie

Subvencovanie: vláda mimo EÚ poskytuje finančnú pomoc podnikom na výrobu alebo vývoz tovaru

Reakcia EÚ: dovozné clá na subvencované výrobky ako protiopatrenie

EÚ pracuje na prvom zásadnom prehodnotení svojich nástrojov na ochranu obchodu od roku 1995.