Rada pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, 11. – 12. 12. 2017

Rada EÚ

Informácie o zasadnutí

  • Brusel
  • 11. 12. 2017

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22812146
+32 470880402

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.