Kalendár zasadnutí

9. októbra 2017

12. októbra 2017

16. októbra 2017

6. novembra 2017

9. novembra 2017

10. novembra 2017

13. novembra 2017

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku