Kalendár zasadnutí

7. júna 2017

14. júna 2017

15. júna 2017

21. júna 2017

28. júna 2017

30. júna 2017

5. júla 2017

11. júla 2017

12. júla 2017

19. júla 2017

26. júla 2017

6. septembra 2017

8. septembra 2017

13. septembra 2017