Kalendár zasadnutí

6. septembra 2017

8. septembra 2017

13. septembra 2017

15. septembra 2017

20. septembra 2017

22. septembra 2017

27. septembra 2017

29. septembra 2017

4. októbra 2017

6. októbra 2017

11. októbra 2017

18. októbra 2017

25. októbra 2017

27. októbra 2017

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku