Kalendár zasadnutí

22. marca 2017

29. marca 2017

5. apríla 2017

7. apríla 2017

12. apríla 2017

26. apríla 2017

28. apríla 2017

3. mája 2017

5. mája 2017

10. mája 2017

12. mája 2017

17. mája 2017

24. mája 2017

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku