Rada pre konkurencieschopnosť, 26. – 27. 5. 2016

Rada EÚ
  • Rada Európskej únie
  • Zasadnutie č. 3470
  • Brusel
  • 26. 5. 2016
  • Zoznam účastníkov