Rada pre konkurencieschopnosť, 30. 11. – 1. 12. 2017

Rada EÚ

Informácie o zasadnutí

Zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť venované vnútornému trhu a priemyslu (30. novembra) a výskumu a kozmickému priestoru (1. decembra)

  • Brusel
  • 30. 11. 2017

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22816715
+32 473640390

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.