Rada pre hospodárske a finančné záležitosti, 10. 10. 2017

Rada EÚ

Hlavné výsledky

Rada prijala smernicu, ktorou sa zavádza nový systém riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia medzi členskými štátmi. Smernicou sa posilňujú mechanizmy používané na riešenie sporov medzi členskými štátmi vznikajúcich z výkladu dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia.

„Tento nový systém prináša veľké zlepšenie. Podporia sa ním investície, a to tak, že sa vytvorí priaznivejšie daňové prostredie a znížia sa náklady pre podniky,“ uviedol Toomas Tõniste, minister financií Estónska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade.

V rámci príprav na ďalšiu konferenciu zmluvných strán dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa bude konať v novembri 2017 v Bonne, Rada prijala závery, v ktorých sa stanovuje pozícia EÚ týkajúca sa zmeny klímy. Závery budú slúžiť ako mandát pre vyjednávačov EÚ, pokiaľ ide o aspekty financovania opatrení v oblasti zmeny klímy. Konferencia v Bonne sa koná v rámci nadviazania na celosvetovú dohodu dosiahnutú v decembri 2015 v Paríži.

EÚ a jej členské štáty sa zaviazali zvýšiť v priebehu niekoľkých ďalších rokov svoje príspevky z verejných zdrojov. V záveroch sa vyzýva na účasť širší okruh prispievateľov a ďalšie vyspelé krajiny sa naliehavo žiadajú, aby splnili svoje záväzky a mobilizovali súkromné finančné prostriedky.

Ministri zhodnotili proces monitorovania politík v rámci európskeho semestra 2017 s cieľom zabezpečiť plynulejší a efektívnejší priebeh jeho vykonávania. Rokovali o prípravách na zasadnutia skupiny G20 a MMF, ktoré sa budú konať v polovici októbra vo Washingtone. Komisia prezentovala balík návrhov na reformu systému DPH EÚ, ako aj svoj navrhovaný politický prístup v súvislosti so zdaňovaním digitálnej ekonomiky.

Informácie o zasadnutí

  • Zasadnutie č. 3563
  • Luxembursko
  • 10. 10. 2017
  • 00: 00

Prípravné dokumenty

Výsledné dokumenty

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22816083
+32 475953807

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.