Rada pre hospodárske a finančné záležitosti, 17. 11. 2017

Rada EÚ

Informácie o zasadnutí

Zasadnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti venované rozpočtu

  • Brusel
  • 17. 11. 2017

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnanec tlačového oddelenia
+32 22815394
+32 473923628

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.