Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, 23. 10. 2017

Rada EÚ

Hlavné body programu

Vysielanie pracovníkov

Cieľom Rady je dosiahnuť všeobecné smerovanie v súvislosti so smernicou o vysielaní pracovníkov.

Členské štáty viac ako rok a pol rokujú o rôznych aspektoch týkajúcich sa vysielania pracovníkov, medzi ktoré patrí:

  • práva vyslaných pracovníkov
  • odmeňovanie
  • podvody a zneužívanie
  • dlhodobé vysielanie

Vyslaní pracovníci sú zamestnanci, ktorých vyslal ich zamestnávateľ, aby vykonávali dočasnú službu v inom členskom štáte EÚ.

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Očakáva sa, že ministri dosiahnu čiastočné všeobecné smerovanie v súvislosti s nariadením o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Toto čiastočné smerovanie sa týka kapitoly o prístupe ekonomicky neaktívnych občanov k sociálnej pomoci a kapitoly o uplatniteľných právnych predpisoch.

Európsky pilier sociálnych práv

Rada sa vyzve, aby schválila návrh medziinštitucionálneho vyhlásenia o európskom pilieri sociálnych práv.

Cieľom tejto iniciatívy, ktorú Európska komisia prvýkrát predstavila v marci 2016, je zabezpečiť nové a účinnejšie práva pre európskych občanov. Zameriava sa na tri hlavné oblasti:

  • rovnosť príležitostí a prístup na trh práce
  • spravodlivé pracovné podmienky
  • sociálna ochrana a začlenenie.

Európsky semester

Ministri by mali schváliť hlavné posolstvá Výboru pre zamestnanosť a Výboru pre sociálnu ochranu.

Informácie o zasadnutí

Zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti venované sociálnej politike

  • Zasadnutie č. 3569
  • Luxembursko
  • 23. 10. 2017

Informácie pre médiá

17. októbra 2017

Tlačový brífing
10:30
Press room - Justus Lipsius building - by Ambassador Clyde Kull - This briefing is "off the record"

23. októbra 2017

Termíny pre médiá
European Convention Center Luxembourg (ECCL)
08:00
Arrivals
08:30
Presidency doorstep
09:30
Roundtable
15:30
Roundtable
Tlačová konferencia
Press room - European Convention Center Luxembourg
Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku
Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815272
+32 470960477

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.