Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, 7. – 8. 12. 2017

Rada EÚ

Informácie o zasadnutí

Zasadnutie Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti venované sociálnym veciam (7. decembra) a zdraviu (8. decembra)

  • Brusel
  • 7. 12. 2017

Informácie pre médiá

Kontakty pre tlač

Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22815272
+32 470960477

Ak nie ste zástupca médií, svoju žiadosť pošlite oddeleniu pre informovanie verejnosti.