Euroskupina, 11. 5. 2015

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 11. 5. 2015
  • 15:00
  • Brusel

Hlavné výsledky

Grécko

Euroskupina bola informovaná o prebiehajúcich rokovaniach medzi gréckymi orgánmi a Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou a Medzinárodným menovým fondom o komplexnom zozname gréckych reforiem.

Euroskupina konštatovala, že rozhovory pokračujú a stávajú sa efektívnejšími, ale že je treba viac času na preklenutie zostávajúcich rozdielov a na dosiahnutie komplexnej dohody. Vyplatenie zostávajúcej finančnej pomoci Grécku sa môže uskutočniť len vtedy, keď sa dosiahne dohoda o uvedených reformách a keď sa v preskúmaní zo strany týchto troch inštitúcií dôjde k záveru, že sa tieto reformy aj vykonávali.

„Chcel by som zopakovať, že dohoda z 20. februára zostáva rámcom rokovaní a že skôr, ako sa vyplatí akákoľvek suma, je nevyhnutné dosiahnuť komplexnú dohodu.“

Jeroen Dijsselbloem, predseda Euroskupiny

Hospodárska situácia

Euroskupina tiež rokovala o hospodárskej situácii v eurozóne na základe hospodárskej prognózy Európskej komisie z jari 2015. Zaoberala sa tiež vývojom inflácie a výmenného kurzu. 

Hospodárske oživenie a tvorba pracovných miest sa v eurozóne zvyšujú, pričom riziká deflácie sa zmiernili. Ministri sa dohodli, že eurozóna musí pokračovať v štrukturálnych reformách podporujúcich rast, ako aj v zdravej fiškálnej politike na udržanie oživenia.

Tematické rokovanie o fiškálnych rámcoch

Ministri Euroskupiny sa podelili o svoje skúsenosti na vnútroštátnej úrovni s posilňovaním fiškálnych rámcov, čo sa pre eurozónu odporúčalo v európskom semestri 2014. Táto diskusia sa uskutočnila v kontexte teraz už pravidelných rokovaní Euroskupiny o spôsoboch posilňovania hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.

Správa štyroch predsedov

Ministri si vymenili názory na možné spôsoby zlepšenia hospodárskeho riadenia v rámci Hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Táto diskusia sa uskutočnila v kontexte prípravy správy o tejto téme, na ktorej pracuje predseda Euroskupiny spolu s predsedom Európskej komisie, Európskej rady a prezidentom Európskej centrálnej banky.

Írsko

Euroskupina uvítala pokrok Írska pri riešení fiškálnych, finančných a štrukturálnych otázok, ako sa uvádza v tretej správe dohľadu po ukončení programu. Euroskupina je presvedčená, že Írsko si zachová dobré výsledky pri riešení zostávajúcich problémov.

Naposledy zmenené 12. 5. 2015