Zasadnutie Euroskupiny, 9. 5. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 9. 5. 2016
  • 15:00
  • Brusel

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Euroskupina rokovala o aktuálnom stave prvého preskúmania programu makroekonomických úprav Grécka.

Uvítala balík politických reforiem, ktorý sa vzťahuje na:

  • dôchodkový systém
  • daň z príjmov a DPH
  • opatrenia v oblasti mzdových nákladov vo verejnom sektore
  • privatizačnú stratégiu
  • otázku nesplácaných úverov

Euroskupina dospela k záveru, že je potrebné, aby grécke orgány a inštitúcie naďalej pracovali na mechanizme súvisiacom s ďalšími opatreniami pre prípad mimoriadnej udalosti. Tieto opatrenia sa aktivujú, len ak bude potrebné ďalšie úsilie na dosiahnutie dohodnutých cieľov v oblasti primárneho prebytku.

Ukončením prvého preskúmania sa pripravia podmienky pre vyplatenie ďalšej finančnej pomoci Grécku, a to po zrealizovaní predbežných opatrení zo strany Grécka a ukončení príslušných vnútroštátnych postupov v ostatných členských štátoch eurozóny.

Ďalšie kroky

Euroskupina opäť potvrdila, že po ukončení prvého preskúmania je pripravená v prípade potreby zvážiť ďalšie možné opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti potrieb Grécka na refinancovanie. V tejto súvislosti sa dohodla na niekoľkých všeobecných orientačných zásadách a postupnom prístupe a poverila pracovnú skupinu pre Euroskupinu, aby ich podrobnejšie vypracovala.

Euroskupina bude v tejto diskusii pokračovať na svojom ďalšom zasadnutí 24. mája 2016.

Naposledy zmenené 10. 5. 2016