Euroskupina, 16. 6. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 16. 6. 2016
  • 15:00
  • Luxemburg

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Udržateľnosť dôchodkových systémov v eurozóne

Euroskupina rokovala o rôznych politických nástrojoch, ktoré možno použiť na zlepšenie fiškálnej udržateľnosti dôchodkových systémov v eurozóne.

Okrem klasických parametrov, ako sú dôchodkové príspevky a výdavky, rokovala Euroskupina aj o aktívnych politikách trhu práce a reformách, ktoré by mohli oživiť hospodársku činnosť udržateľným spôsobom. Zaoberala sa tiež najlepšími postupmi týkajúcimi sa automatických opráv dôchodkových systémov v dôsledku rastúcej dlhovekosti.

Euroskupina prijala vyhlásenie obsahujúce niekoľko dohodnutých zásad, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie udržateľnosti dôchodkových systémov. Vyzvala Európsku komisiu, aby ich vzala do úvahy vo svojich postupoch dohľadu a na tomto základe preskúmala vytvorenie vhodných kritérií.

Medzinárodný menový fond – preskúmanie eurozóny v zmysle článku IV

Výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová informovala Euroskupinu o posúdení hospodárskych vyhliadok, rizík a politických výziev pre eurozónu, ktoré uskutočnil fond. Toto posúdenie sa uskutočnilo v kontexte výročného preskúmania zo strany MMF podľa článku IV.

MMF potvrdil, že hospodárske oživenie eurozóny pokračuje. Odporučil, aby sa eurozóna naďalej zameriavala na štrukturálne reformy, investície a reformy finančného sektora.

Euroskupina tieto odporúčania konštruktívne prerokovala. Záverečné vyhlásenie MMF bude dostupné na webových stránkach Komisie v dohľadnom čase.

Rôzne

Euroskupina tiež rokovala o inflácii v eurozóne, ako aj o vývoji výmenného kurzu eura, a to na základe prezentácií Komisie a Európskej centrálnej banky. Takisto prijala svoj pracovný program na druhý polrok 2016.

Naposledy zmenené 27. 6. 2016