Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ

Hlavné výsledky

Zostrih zo zasadnutia Euroskupiny, 11. júla 2016

Hospodárska a fiškálna situácia v eurozóne

Euroskupina si vymenila názory na hospodársku a finančnú situáciu v eurozóne. Komisia a ECB ministrov stručne informovali o vývoji na finančných trhoch po výsledku referenda o členstve v EÚ v Spojenom kráľovstve, ktoré sa konalo 23. júna.

Existujú náznaky, že trhy sa po počiatočných korekciách stabilizujú. Prevládajúca neistota, najmä medzi investormi, by však mohla mať negatívny dosah na strednodobé vyhliadky rastu, a to aj v eurozóne.

„Existuje vysoký stupeň neistoty, ktorý však nemení náš záväzok pokračovať v práci na zdravých fiškálnych politikách priaznivých pre rast, štrukturálnych reformách a riešení situácie v bankovom sektore. Naša agenda a náš záväzok v súvislosti s ňou zostávajú nezmenené“, povedal po zasadnutí predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem.

Dohľad po ukončení programu v Írsku a Portugalsku

Euroskupina bola informovaná o hlavných výsledkoch piateho preskúmania dohľadu po ukončení programu v Írsku a štvrtého preskúmania dohľadu po ukončení programu v Portugalsku, ktoré sa uskutočnili v júni 2016.

Podľa záverov oboch misií dohľadu po ukončení programu sú Írsko aj Portugalsko schopné splatiť pôžičky, ktoré dostali v rámci príslušných programov.

Pakt stability a rastu – vykonávanie v krajinách eurozóny

Euroskupina si vymenila názory na rozpočtovú situáciu v Španielsku a Portugalsku. Európska Komisia 7. júla prijala odporúčania na rozhodnutia Rady, v ktorých sa stanovuje, že ani jedna z týchto krajín neprijala účinné opatrenia na odstránenie svojho nadmerného deficitu v lehote stanovenej v odporúčaní Rady z 21. júna 2013.

Rozhodnutia na základe týchto odporúčaní Komisie prijíma Rada EÚ.

Fiškálna pozícia eurozóny

Euroskupina rokovala o zámeroch fiškálnej politiky eurozóny na základe národných programov stability, ktoré členské štáty eurozóny predložili v kontexte európskeho semestra v apríli tohto roku.

Euroskupina súhlasila, že sa očakáva, že súhrnné zámery fiškálnej politiky v eurozóne sa z mierne expanzívnych v roku 2016 zmenia na všeobecne neutrálne v roku 2017.

Diskusia bude podkladom pre prípravy členských štátov, pokiaľ ide o ich rozpočtové plány na rok 2017 neskôr v tomto roku.

Tematická diskusia o raste a zamestnanosti: investície v eurozóne

Euroskupina pokračovala v sérii tematických diskusií o raste a zamestnanosti, pričom tentokrát sa zamerala na investície. Ministri si vymenili názory na spôsoby riešenia štrukturálnych a regulačných prekážok brániacich investíciám, a to so zameraním predovšetkým na zlepšenie efektívnosti verejnej správy a podnikateľského prostredia, ako aj na špecifické problémy, ktorým čelia jednotlivé odvetvia.

Táto diskusia dopĺňa širšie, celoeurópske iniciatívy na podporu investícií.

Oživenie investícií je mimoriadne dôležité pre zvýšenie krátkodobej a dlhodobej perspektívy rastu hospodárstva eurozóny.

Euroskupina bude v týchto rokovanich pokračovať neskôr v tomto roku.