Euroskupina, 10. 10. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 10. 10. 2016
  • 15:00
  • Luxembursko

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Grécko

Inštitúcie a grécky minister financií Euclid Tsakalotos informovali Euroskupinu o plnení 15 čiastkových cieľov, ku ktorým sa Grécko zaviazalo počas prvého preskúmania programu makroekonomických úprav.

Medzi uvedené čiastkové ciele patrí zriadenie privatizačného fondu, reformu sektora energetiky, opatrenia v oblasti správy bánk a založenie agentúry pre príjmy.

Na tomto zasadnutí sa Euroskupina dohodla na tom, že vykonávanie čiastkových cieľov by Európskemu mechanizmu pre stabilitu (EMS) umožnilo schváliť vyplatenie 1,1 miliardy EUR. Táto suma sa má vyčleniť na potreby gréckej dlhovej služby.

Zvyšná suma 1,7 miliardy EUR sa má uvoľniť, keď budú dostupné údaje o pokroku, ktorý Grécko dosiahlo pri vyrovnávaní nedoplatkov za september, a keď inštitúcie vydajú pozitívne hodnotenie. Vyplatenie podlieha schváleniu správnej rady EMS. Suma vo výške 1,7 miliardy EUR sa má použiť na vyrovnanie nedoplatkov Grécka.

Euroskupina prijala vyhlásenie o Grécku.

Vyzvala tiež grécke orgány, aby v spolupráci s inštitúciami zintenzívnili svoje úsilie o včasné ukončenie druhej revízie programu.

Tematická diskusia o raste a zamestnanosti: systémy zdravotnej a dlhodobej starostlivosti

Euroskupina si vymenila názory na riziká, pokiaľ ide o udržateľnosť verejných financií v eurozóne v budúcich desaťročiach, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku výdavkov na zdravotnú a dlhodobú starostlivosť.

Cieľom diskusie bola výmena najlepších vnútroštátnych postupov a skúseností v tejto oblasti politiky, ktorá zvyčajne predstavuje významnú časť verejných výdavkov.

Súčasné fiškálne záležitosti

Euroskupina je teraz pripravená na každoročnú revíziu návrhov rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na budúci rok. Členské štáty majú predložiť svoje plány na rok 2017 v období od 1. do 15. októbra tohto roku a Euroskupina o nich bude diskutovať 5. decembra.

Európska komisia informovala Euroskupinu o štruktúrovanom dialógu s Európskym parlamentom v súvislosti s pozastavením využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov pre Španielsko a Portugalsko.

Predloženie návrhu Komisie o tomto pozastavení sa očakáva v kontexte postupu pri nadmernom deficite a v nadväznosti na júlové rozhodnutia Rady o neprijatí účinných opatrení na odstránenie nadmerného deficitu v týchto krajinách.

Zasadnutie skupiny G7

Predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem informoval Euroskupinu o diskusiách na medzinárodných zasadnutiach, ktoré sa konali vo Washingtone D.C. začiatkom októbra, a o ich výsledkoch.

Naposledy zmenené 12. 10. 2016