Euroskupina, 7. 11. 2016

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 7. 11. 2016
  • 15:00
  • Brusel

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Banková únia – aspekty eurozóny

Jednotný mechanizmus dohľadu a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Euroskupina si vypočula prezentácie Danièle Nouyovej, predsedníčky Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky, a Elke Königovej, predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií.

Informovali Euroskupinu o nedávnom vývoji vo finančnom sektore, o hlavných činnostiach týchto dvoch inštitúcií v posledných mesiacoch a o kľúčových výzvach a prioritách do budúcnosti.

Danièle Nouyová informovala Euroskupinu o prebiehajúcej práci týkajúcej sa záťažových testov, ktoré sa uskutočnili v júli 2016, výziev súvisiacich s riešením otázky nesplácaných úverov a cieľa zníženia počtu možností dohľadu a vnútroštátnych právomocí v bankovom sektore eurozóny so zameraním na zabezpečenie rovnakých podmienok.

Elke Königová prezentovala správu o pokroku, pokiaľ ide o činnosti Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, o získavanie príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií a o úverové zmluvy s jednotlivými členskými štátmi.

Euroskupina vyjadrila obom inštitúciám uznanie za dobrú prácu, ktorú odviedli, a so záujmom očakáva ďalšiu výmenu názorov, ktorá sa má uskutočniť na jar budúceho roka.

Tematická diskusia o raste a zamestnanosti: národné rámce pre platobnú neschopnosť

Euroskupina diskutovala o tom, ako zvýšiť účinnosť a efektívnosť národných rámcov pre platobnú neschopnosť. Diskusiou sa nadviazalo na zasadnutie Euroskupiny v apríli 2016, na ktorom sa dohodlo na zozname zásad, ktoré sa majú uplatňovať. Tieto zásady sa týkajú predovšetkým rýchlosti, predvídateľnosti a nákladovej účinnosti rámcov pre platobnú neschopnosť.

Dobre fungujúce rámce pre platobnú neschopnosť sú nevyhnutné na riešenie problému zadĺženosti a zlepšenie schopnosti bánk poskytovať úvery pre hospodárstvo. Táto otázka je pre eurozónu mimoriadne dôležitá, pretože jednotlivé hospodárstva eurozóny majú tendenciu výrazne ovplyvňovať celé hospodárstvo.

Euroskupina sa k tejto otázke vráti na budúci rok.

Grécko: druhé preskúmanie programu a správa o technickej pomoci EÚ

Ministri si v nadväznosti na hodnotiacu misiu inštitúcií v Aténach, ktorá sa uskutočnila koncom októbra, vypočuli informácie o prebiehajúcom druhom preskúmaní vykonávania programu makroekonomických úprav v Grécku.

Euroskupina vyzvala grécke orgány a personál misie, aby pokračovali v konštruktívnej spolupráci a preskúmanie čo najrýchlejšie zavŕšili.

Druhé preskúmanie sa vzťahuje na rozpočet na rok 2017, strednodobú fiškálnu stratégiu a reformy trhu práce.

Euroskupina si tiež vypočula aktuálne informácie o technickej pomoci, ktorú gréckym orgánom doteraz poskytla služba Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem (SRSS). Táto služba bola zriadená v júli 2015 s cieľom pomôcť členským štátom pri vykonávaní administratívnych a štrukturálnych reforiem podporujúcich rast. Euroskupina očakáva, že služba sa bude zameriavať na pomoc Grécku pri realizácii reforiem.

Dohľad po ukončení programu: Cyprus a Španielsko

Ministri vzali na vedomie zistenia prvej misie zameranej na dohľad po ukončení programu na Cypre, ktorá sa konala koncom septembra 2016, ako aj zistenia 6. misie zameranej na dohľad po ukončení programu v Španielsku, ktorá sa uskutočnila v polovici októbra 2016.

Návrhy rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2017

Európska komisia informovala Euroskupinu o prebiehajúcom hodnotení návrhov rozpočtových plánov na rok 2017, ako aj o výmene listov s niekoľkými členskými štátmi.

Ministri sa týmto plánom budú venovať na svojom zasadnutí 5. decembra, a to na základe stanovísk Európskej komisie.

Naposledy zmenené 8. 11. 2016