Euroskupina, 20. 2. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 20. 2. 2017
  • 15:00
  • Brusel

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Grécko: aktuálny stav

Inštitúcie (Európska komisia, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond a Európsky mechanizmus pre stabilitu) a grécky minister financií Euclid Tsakalotos informovali Euroskupinu o druhom preskúmaní programu makroekonomických úprav v Grécku a o najdôležitejších otvorených otázkach v tomto procese, medzi ktoré patrí strednodobá fiškálna stratégia (v roku 2018 a po ňom) a reforma trhu práce.

Euroskupina uvítala spoločné porozumenie medzi gréckymi orgánmi a inštitúciami, čo umožní návrat hodnotiacej misie do Atén a pokračovanie v jej práci s cieľom dosiahnuť dohodu na pracovnej úrovni, pokiaľ ide o reformy politiky v kontexte druhého preskúmania programu.

Dohoda na pracovnej úrovni je nevyhnutnou podmienkou úspešného ukončenia preskúmania, a teda aj získania finančnej podpory.

Tematická diskusia o raste a zamestnanosti: jednoduchosť podnikania

Ministri si vymenili najlepšie postupy na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o vytváranie vhodných podmienok pre podnikanie, čo má významný vplyv na rastový potenciál hospodárstva. Rokovanie sa zameralo na otázky, akými sú efektívnosť verejných služieb a administratívne a regulačné zaťaženie.

Výsledok rokovania bude podkladom pre diskusiu Euroskupiny o investíciách, ktorá sa uskutoční v apríli tohto roka.

Hospodárska prognóza pre eurozónu v rokoch 2017 – 2018

Euroskupina si vymenila názory na hospodársku situáciu v eurozóne na základe prezentácie Európskej komisie týkajúcej sa jej hospodárskej prognózy na zimu 2017.

Oživenie eurozóny prebieha už štvrtý rok za sebou a rast HDP na konci roku 2016 dosiahol 1,7 %. Miera nezamestnanosti na úrovni 9,6 % je najnižšia od mája 2009. Znížil sa aj deficit a dlh verejných financií.

Podľa prognózy bude hospodárske oživenie v eurozóne pokračovať, aj keď sa zvýšila neistota, pokiaľ ide o výhľad. V roku 2017 by rast reálneho HDP mal dosiahnuť úroveň 1,6 % a 1,8 % v roku 2018.

Ministri vo všeobecnosti súhlasili s analýzou Európskej komisie.

Rada guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) sa na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo popri zasadnutí Euroskupiny, dohodla na opätovnom vymenovaní Klausa Reglinga za výkonného riaditeľa EMS na druhé päťročné obdobie, ktoré sa začne 8. októbra 2017.

Naposledy zmenené 21. 2. 2017