Euroskupina, 7. 4. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 7. 4. 2017
  • 09:00
  • Valletta

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Grécko

Euroskupine sa poskytli informácie o vývoji v rámci intenzívnych rozhovorov medzi Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou, Medzinárodným menovým fondom a Európskym mechanizmom pre stabilitu a gréckou vládou počas posledného mesiaca.

Inštitúcie a grécke orgány dosiahli dohodu o hlavných prvkoch reforiem politík potrebných na dosiahnutie pokroku v rámci druhého preskúmania aktuálneho programu makroekonomických úprav, ktoré je potrebné na uvoľnenie ďalšej finančnej pomoci pre Grécko. Uvedená dohoda sa týka rozsahu, načasovania a postupnosti týchto reforiem.

Inštitúcie budú v Aténach čo najskôr pokračovať v práci na technických prvkoch, aby urýchlene dosiahli dohodu na pracovnej úrovni.

Tematická diskusia o raste a zamestnanosti: investície

Euroskupina pokračovala v rokovaniach o podpore investícií, ktoré sa začali v júli minulého roka, a prijala vyhlásenie, v ktorom sa stanovujú všeobecné zásady na usmernenie vnútroštátnych politík v tejto oblasti.

Uvedené zásady sa týkajú zlepšenia podnikateľského prostredia, zvýšenia efektivity verejnej správy, priorizácie vysokokvalitných verejných investícií na podporu rastu a potenciálneho rastu, rozvoja trhových zdrojov financovania podnikov a odstraňovania regulačných prekážok pre súkromné investície.

Banková únia: aspekty eurozóny

Predsedníčka dozornej rady Európskej centrálnej banky Danièle Nouyová predložila výročnú správu ECB o činnostiach dohľadu v roku 2016.

Priority dozornej rady na rok 2017 zahŕňajú ďalšie zbližovanie vnútroštátnych noriem dohľadu v rámci bankovej únie, riešenie nesplácaných úverov v súvahách bánk, ktoré sú v niektorých členských štátoch naďalej problematické, ako aj zvyšovanie ziskovosti bánk, a teda ich schopnosti financovať hospodárstvo.

Predsedníčka Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB) Elke Königová informovala ministrov o aktivitách SRB. Podala správu o pokroku dosiahnutom pri plánovaní riešenia krízových situácií a o príspevkoch bánk do jednotného fondu na riešenie krízových situácií.

Cyprus: dohľad po ukončení programu

Inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na preskúmaní po ukončení programu, a cyperský minister financií Harris Georgiades stručne informovali o výsledku nedávnej misie zameranej na dohľad po ukončení programu na Cypre.

Uistili ministrov, že cyperské orgány sú aj naďalej odhodlané pokračovať v rozumných hospodárskych politikách. Potvrdili aj, že neexistuje riziko nesplatenia úverov, ktoré Cyprus získal z Európskeho mechanizmu pre stabilitu v rámci svojho programu makroekonomických úprav na obdobie rokov 2013 – 2016.

Naposledy zmenené 10. 4. 2017