Euroskupina, 22. 5. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 22. 5. 2017
  • 15:00
  • Brusel

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Grécko

Euroskupina privítala predbežnú dohodu dosiahnutú medzi Gréckom a inštitúciami o novom súbore politických reforiem na podporu hospodárskeho oživenia krajiny. Táto dohoda je významným krokom k dokončeniu druhého preskúmania programu makroekonomických úprav v Grécku.

Euroskupina ocenila pokrok Grécka pri vykonávaní výraznej časti dohodnutých predbežných opatrení.

Reformné opatrenia uzákonené Gréckom sa týkajú oblastí, ako sú dôchodky, daň z príjmu, trh práce a sektor energetiky. Mali by podporovať obnovu rovnováhy hospodárstva, ktorá podporuje rast, a dosiahnuť väčšiu spoľahlivosť strednodobej fiškálnej stratégie Grécka.

Euroskupina podrobne rokovala o udržateľnosti verejného dlhu Grécka, avšak celkovú dohodu nedosiahla. Počas nadchádzajúcich týždňov bude pokračovať práca na základe rámca dohodnutého v máji 2016 s cieľom dospieť ku konečnému záveru na nadchádzajúcom zasadnutí Euroskupiny.

Hospodárska situácia v eurozóne

Euroskupina si po prezentácii hospodárskej prognózy Komisie z jari 2017, uverejnenej 11. mája 2017, vymenila názory na hospodársku situáciu a posledný vývoj inflácie.

Španielsko: 7. misia zameraná na dohľad po ukončení programu

Euroskupina bola stručne informovaná o hlavných výsledkoch 7. misie zameranej na dohľad po ukončení programu v Španielsku, ktorú uskutočnili 24. – 26. apríla pracovníci Európskej komisie a Európskej centrálnej banky.

Misia potvrdila, že nehrozí nesplatenie úverov, ktoré prijalo Španielsko v rámci svojho programu na rekapitalizáciu svojho bankového sektora v rokoch 2012 – 2014, s podporou Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

Naposledy zmenené 2. 6. 2017