Euroskupina, 15. 9. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 15. 9. 2017
  • 09:00
  • Tallin

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Grécko

Minister financií Grécka Euclid Tsakalotos a predstavitelia inštitúcií (Európskej komisie, Európskej centrálnej banky, Európskeho mechanizmu pre stabilitu a Medzinárodného menového fondu) stručne informovali Euroskupinu o súčasnom stave v súvislosti s prebiehajúcim gréckym programom makroekonomických úprav.

Predstavili plánovaný harmonogram nedávno spusteného tretieho preskúmania programu. Grécko bude musieť dokončiť približne 95 opatrení, z ktorých mnohé sa týkajú vykonávania právnych predpisov, ktoré sa prijali skôr v priebehu vykonávania programu.

Medzi témy, ktorými sa bude tretie preskúmanie zaoberať, patrí rozpočet Grécka na rok 2018, preskúmanie sociálnych dávok, reforma trhu práce, záležitosti týkajúce sa verejnej správy, vykonávanie stratégie pre nesplácané úvery, reforma sektora energetiky a privatizácia.

Tematická diskusia: odolnosť hospodárstva v HMÚ

Ministri si vymenili názory na možnosti zvýšenia odolnosti hospodárstva hospodárskej a menovej únie.

Identifikovali viacero oblastí politiky, v ktorých by zlepšenie mohlo viesť k vyššej odolnosti hospodárstva. Patrí medzi ne diverzifikácia hospodárstva, flexibilita trhu práce a trhu s produktami, daňové stimuly v záujme investícií, kvalita inštitúcií a iné oblasti.

Táto počiatočná diskusia usmerní konkrétnejšie tematické diskusie Euroskupiny o raste a zamestnanosti v budúcnosti.

Odolnosť hospodárstva sa vzťahuje na schopnosť krajiny predchádzať hospodárskym otrasom a riešiť ich. Je to osobitne dôležité v prípade eurozóny, v rámci ktorej majú krajiny spoločnú menu a sú od seba vo veľkej miere vzájomne závislé, a kde nedostatočná odolnosť hospodárstva v jednej krajine môže rýchlo vyvolať závažné dôsledky v iných hospodárstvach eurozóny.

Naposledy zmenené 20. 9. 2017