Euroskupina, 9. 10. 2017

Euroskupina
  • Euroskupina
  • 9. 10. 2017
  • 15:00
  • Luxembursko

Hlavné výsledky

Informácie o zasadnutí

Prehlbovanie HMÚ: úloha Európskeho mechanizmu pre stabilitu

Euroskupina rokovala v kontexte prebiehajúcej širšej diskusie o budúcnosti hospodárskej a menovej únie o možných budúcich úlohách Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS).

Toto úvodné rokovanie sa zameralo na možnú úlohu EMS v rámci krízového riadenia a vo vzťahu k bankovej únii, ako aj na spôsob, akým by táto možná nová úloha ovplyvnila jeho riadiacu štruktúru a jeho miesto v rámci štruktúry HMÚ.

Tematické diskusie o raste a pracovných miestach: financovanie zníženého zdaňovania práce

Ministri si vymenili názory na financovanie zníženého zdaňovania práce a najlepšie postupy a vzájomne sa informovali o najlepších vnútroštátnych postupoch v tejto oblasti. Očakáva sa, že Euroskupina bude o tejto otázke znovu rokovať neskôr v tomto roku, a to v kontexte výročného preskúmania návrhov rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na nasledujúci rok.

Zníženie daňového zaťaženia práce sa eurozóne odporučilo v kontexte európskeho semestra, každoročného procesu koordinácie politík EÚ. Daňovo-odvodové zaťaženie v eurozóne je jedným z najvyšších na svete a jeho zníženie by mohlo prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Spôsob financovania zníženého zdaňovania práce je preto dôležitá otázka, pretože zdaňovanie práce predstavuje významný podiel na verejných financiách vo viacerých krajinách eurozóny.

Misia zameraná na dohľad po ukončení programu v Portugalsku

Európska komisia, Európska centrálna banka, Európsky mechanizmus pre stabilitu a Medzinárodný menový fond poskytli Euroskupine informácie o výsledkoch šiestej misie zameranej na dohľad po ukončení programu v Portugalsku. Táto misia sa uskutočnila v období od 26. júna do 4. júla 2017.

Hlavné zistenia vyplývajúce z misie boli pozitívne. Hospodárska a finančná situácia Portugalska sa naďalej zlepšuje, pričom jeho strednodobá až dlhodobá schopnosť splácať dlh zostáva priaznivá.

Naposledy zmenené 10. 10. 2017