Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
Zostrih zo záverečnej tlačovej konferencie o zasadnutí Euroskupiny 4. decembra 2017 v Bruseli
Zostrih z tlačovej konferencie počas zasadnutia Euroskupiny 4. decembra 2017 v Bruseli
Živé prenosy
Živé prenosy

4. decembra 2017

  • 11:45 Príchody
  • 17:00 Tlačová konferencia 

Predpokladaný program

Hlavné výsledky

Euroskupina zasadla v dvoch zloženiach – v prvom zložení sa konalo riadne zasadnutie ministrov eurozóny, zatiaľ čo v druhom zložení sa uskutočnilo zasadnutie ministrov 27 členských štátov EÚ venované príprave samitu eurozóny, ktorý sa bude konať v decembri.

Zasadnutie vo formáte eurozóny

Voľba nového predsedu Euroskupiny

Euroskupina zvolila za nového predsedu Euroskupiny Mária Centena, portugalského ministra financií. Funkčné obdobie mu začne plynúť od 13. januára 2018. Predsedu Euroskupiny volia jej členovia v súlade s protokolom č. 14 zmluvy jednoduchou väčšinou na funkčné obdobie 2,5 roka.

Návrhy rozpočtových plánov

Euroskupina rokovala o návrhoch rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2018, ako aj o celkovej rozpočtovej situácii v eurozóne. Vydala vyhlásenie.

Dohľad po ukončení programu: Cyprus a Španielsko

Euroskupine sa poskytli informácie o hlavných výsledkoch misií dohľadu po ukončení programu na Cypre a v Španielsku, ktoré vykonali zamestnanci Európskej komisie a Európskej centrálnej banky na jeseň tohto roku.

Dohľad po ukončení programu sa ukončí, keď sa splatí minimálne 75 % úveru.

Grécky program makroekonomických úprav: súčasný stav

Euroskupina si vypočula informácie inštitúcií (Európska komisia, Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond a Európsky mechanizmus pre stabilitu) o pokroku dosiahnutom v prebiehajúcom treťom preskúmaní programu makroekonomických úprav Grécka. Grécke orgány a inštitúcie 2. decembra dosiahli dohodu na pracovnej úrovni o podmienenosti politiky. Pozornosť orgánov sa teraz presúva na vykonávanie požadovaných prioritných opatrení.

Tematické diskusie o raste a zamestnanosti: daňovo-odvodové zaťaženie práce

Ministri pokračovali v diskusii o tom, ako ďalej znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce ako prostriedku na posilnenie hospodárskeho rastu. Zhodnotili pokrok pri dosahovaní referenčnej hodnoty odsúhlasenej Euroskupinou v roku 2015 prostredníctvom preskúmania opatrení, ktorých uskutočnenie sa predpokladá v rozpočtových plánoch členských štátov eurozóny na rok 2018.

Pracovný program Euroskupiny

Euroskupina prijala pracovný program na prvý polrok 2018.

Zasadnutie v rozšírenom formáte

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie

Ministri pokračovali v príprave samitu eurozóny, ktorý sa uskutoční 15. decembra a na ktorom sa bude rokovať o otázkach súvisiacich s prehĺbením hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a s dobudovaním bankovej únie.