Kalendár zasadnutí

18. októbra 2017

19. októbra 2017

20. októbra 2017

14. decembra 2017

15. decembra 2017

22. marca 2018

23. marca 2018

28. júna 2018

29. júna 2018

18. októbra 2018

19. októbra 2018

13. decembra 2018

14. decembra 2018

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku