Kalendár zasadnutí

29. apríla 2017

22. júna 2017

23. júna 2017

19. októbra 2017

20. októbra 2017

14. decembra 2017

15. decembra 2017

22. marca 2018

23. marca 2018

28. júna 2018

29. júna 2018