Európska rada, 17. – 18. 12. 2015

Európska rada
 • Európska rada
 • 17. – 18. 12. 2015
 • Brusel
 • Predsedajúci: Donald Tusk
 • Adresár fotografií 

Európski lídri sa stretli 17. a 18. decembra v Bruseli, aby rokovali o migračnej kríze, boji proti terorizmu a reformných požiadavkách Británie.

Toto zasadnutie bolo tiež príležitosťou pre predsedu vlády Luxemburska Xaviera Bettela, aby odovzdal predsedníctvo predsedovi vlády Holandska Markovi Rutte. Holandsko bude vykonávať predsedníctvo Rady nasledujúcich 6 mesiacov od januára 2016.

Migrácia

Na riešenie bezprecedentného prílevu utečencov v roku 2015 stanovila EÚ komplexnú stratégiu a v plnom nasadení sa usiluje o riešenie najnaliehavejších otázok. 

Podľa správy luxemburského predsedníctva napreduje vykonávanie v niektorých oblastiach rýchlo, ale pretrvávajú aj závažné nedostatky.

Dňa 17. decembra Európska rada zhodnotila vykonávanie už prijatých rozhodnutí a dohodla sa na urýchlení opatrení v týchto oblastiach:

 • prevádzka vstupných centier (hotspots)
 • vykonávanie rozhodnutí o premiestnení a vykonávanie návratu 
 • kontrola vonkajších hraníc EÚ
 • spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu

interaktívna mapa migračnej krízy
Kliknutím na obrázok sa zobrazí interaktívna mapa (dostupná len v angličtine a francúzštine)

Lídri EÚ takisto požiadali Radu, aby urýchlene preskúmala návrh Európskej komisie posilniť vonkajšie hranice EÚ zverejnený 15. decembra. Predovšetkým je potrebné, aby Rada počas nadchádzajúceho holandského predsedníctva prijala pozíciu k európskej pohraničnej a pobrežnej stráži.

V uvedenom slede udalostí sa uvádzajú hlavné opatrenia, ktoré EÚ prijala spoločne s členskými štátmi v posledných mesiacoch s cieľom riešiť výzvy vyplývajúce z migrácie.

Pozri aj stránku o príslušnej politike na našom webovom sídle:

Referendum v Spojenom kráľovstve

V novembri vymedzil premiér Cameron štyri oblasti, v ktorých sa usiluje o realizáciu reforiem zameraných na riešenie obáv Britov spojených s členstvom UK v Európskej únii.

Európska rada diskutovala o plánoch Spojeného kráľovstva uskutočniť referendum a dohodla sa, že na svojom februárovom zasadnutí nájde riešenia vo všetkých štyroch oblastiach.

Boj proti terorizmu

Po teroristických útokoch v Paríži 13. novembra 2015 musí EÚ zintenzívniť svoju činnosť v oblasti boja proti terorizmu. Európska rada rokovala o ďalších opatreniach, pokiaľ ide o:

 • výmenu informácií a financovanie terorizmu
 • kontrolu na vonkajších hraniciach
 • podmienky vedúce k terorizmu, predchádzanie radikalizácii a násilný extrémizmus
 • spoluprácu s tretími krajinami v oblasti boja proti terorizmu

Lídri uvítali dohodu o smernici o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich a vyzvali na jej urýchlené vykonávanie.

Hospodárska a menová únia

Lídri EÚ rokovali o hospodárskych otázkach. Sústredili sa na hlavné body správy piatich predsedov o hospodárskej a menovej únii uverejnenej v júni tohto roku.

Vnútorný trh

V súvislosti s oznámením Komisie „Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky“ vyzvala Európska rada na dobudovanie všetkých dimenzií európskeho jednotného trhu a zrýchlenie realizácie jednotného digitálneho trhu a únie kapitálových trhov.

Zdôraznila tiež význam dosiahnutia úspešnej dohody pri rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP).

Energetická únia s výhľadovou politikou v oblasti klímy

Lídri EÚ uvítali historickú dohodu o klíme dosiahnutú na konferencii COP 21 v Paríži a vyzvali k tomu, aby sa urýchlila práca na energetickej únii s výhľadovou politikou v oblasti klímy.

Zdôraznili význam diverzifikácie dodávateľov, zdrojov a trás, ktorá je jedným z cieľov energetickej únie.

Vonkajšie vzťahy

Zasadnutie Európskej rady sa skončilo prijatím záverov o Sýrii, Líbyi a financovaní utečencov.

Podklady

Predseda Donald Tusk uviedol v pozývacom liste hlavné body, ktorými sa mala Európska rada zaoberať počas zasadnutia.

Naposledy zmenené 21. 12. 2015