Európska rada, 18. – 19. 2. 2016

Európska rada
 • Európska rada
 • 18. – 19. 2. 2016
 • Brusel
 • Predsedajúci: Donald Tusk
 • Adresár fotografií 

Hlavným predmetom rokovaní Európskej rady bola dohoda so Spojeným kráľovstvom a pretrvávajúca migračná a utečenecká kríza. Rokovalo sa aj o migrácii a situácii v Sýrii a Líbyi.

Zasadnutie Európskej rady sa začalo vyhlásením odsudzujúcim teroristické útoky v Ankare. Vedúci predstavitelia EÚ vyjadrili hlbokú sústrasť rodinám a priateľom obetí a solidaritu s obyvateľmi Turecka.

„Som hlboko presvedčený, že Spojené kráľovstvo potrebuje Európu a Európa potrebuje Spojené kráľovstvo. Prerušenie tejto väzby by úplne odporovalo našim spoločným záujmom. Urobili sme všetko, čo sme mohli, aby sa tak nestalo.“

Donald Tusk, predseda Európskej rady

Británia v Európskej únii

Vedúci predstavitelia EÚ dosiahli po intenzívnych rokovaniach dohodu, ktorou sa posilňuje osobitné postavenie Británie v EÚ. Ide o právne záväzné a neodvolateľné rozhodnutie všetkých 28 vedúcich predstaviteľov. Touto dohodou sa riešia všetky obavy premiéra Camerona bez toho, aby boli ohrozené základné hodnoty EÚ.

Európska rada sa na svojom zasadnutí v decembri 2015 dohodla, že na februárovom zasadnutí nájde vzájomne uspokojivé riešenia pre otázky týkajúce sa štyroch problematických oblastí:

 • konkurencieschopnosť
 • správa hospodárskych záležitostí
 • zvrchovanosť
 • sociálne dávky a voľný pohyb

Predseda Európskej rady Donald Tusk predložil 2. februára 2016 návrh nového riešenia pre všetky uvedené otázky. Tento návrh bol východiskom rokovaní počas zasadnutia.

V nasledujúcom chronologickom prehľade sa uvádzajú najdôležitejšie udalosti z rokovaní.

Migrácia

Vedúci predstavitelia EÚ prijali závery o migračnej a utečeneckej kríze. V diskusii sa sústredili na najnovší vývoj od svojho posledného, decembrového zasadnutia, ale aj na potrebu dosiahnuť európsky konsenzus o migrácii.

Potvrdili tiež, že začiatkom marca plánujú usporiadať osobitné zasadnutie s Tureckom.

migration crisis interactive map
Kliknutím na obrázok sa otvorí interaktívna mapa (len v angličtine a francúzštine)

Rokovania sa zamerali na:

 • pokrok pri vykonávaní akčného plánu EÚ – Turecko, ale aj na potrebu dosiahnuť značné a trvalé zníženie počtu osôb, ktoré nelegálne prichádzajú z Turecka do EÚ
 • humanitárnu pomoc pre sýrskych utečencov, a to aj v krajinách na západnom Balkáne
 • riadenie vonkajších hraníc
 • potrebu vrátiť sa postupne do stavu, keď budú všetci členovia schengenského priestoru v plnom rozsahu uplatňovať Kódex schengenských hraníc
 • požiadavku plne funkčných hotspotov
 • vykonávanie rozhodnutí o premiestnení, návrate a readmisii

V chronologickom prehľade sa uvádzajú hlavné opatrenia EÚ, ktoré prijala spoločne s členskými štátmi v uplynulých mesiacoch.

Pozri tiež stránku venovanú príslušnej politike na našom webovom sídle:

Podklady

Naposledy zmenené 3. 3. 2016