Európska rada, 17. – 18. 3. 2016

Európska rada
 • Európska rada
 • 17. – 18. 3. 2016
 • Brusel
 • Predsedajúci: Donald Tusk
 • Adresár fotografií 

Hlavné výsledky

Vedúci predstavitelia EÚ rokovali na svojom zasadnutí 17. – 18. marca o ďalších krokoch zameraných na riešenie migračnej krízy a o spolupráci medzi EÚ a Tureckom. Takisto diskutovali o hospodárskej situácii a o klíme a energetike.

Vedúci predstavitelia EÚ sa 18. marca stretli so svojím tureckým partnerom, predsedom vlády Turecka Ahmedom Davutoğluom. Dosiahli dohodu, ktorej cieľom je zastaviť prílev neregulárnych migrantov cez Turecko do Európy, narušiť podnikateľské modely prevádzačov a ponúknuť migrantom inú alternatívu, než riskovať svoje životy. 

Zasadnutie vedúcich predstaviteľov EÚ s Tureckom

Na dosiahnutie svojich cieľov sa vedúci predstavitelia EÚ a Turecka dohodli na súbore opatrení:

„Potrebujeme zabezpečiť, aby sa situácia každého migranta prichádzajúceho do Európy posudzovala individuálne. Inými slovami, aby bola naša dohoda v plnom súlade s právom EÚ a medzinárodným právom.“

Donald Tusk, predseda Európskej rady

 • navracanie všetkých neregulárnych migrantov prichádzajúcich na grécke ostrovy z Turecka naspäť do Turecka, a to s platnosťou od 20. marca 2016 a v plnom súlade s právom EÚ a medzinárodným právom
 • za každého Sýrčana vráteného do Turecka bude iný Sýrčanpresídlený z Turecka do EÚ, v súlade s existujúcimi záväzkami
 • Turecko prijme všetky potrebné opatrenia s cieľom zabrániť vzniku nových námorných alebo pozemných trás nelegálnej migrácie
 • po skončení nelegálnych prekročení hraníc sa aktivuje dobrovoľný systém prijímania osôb z humanitárnych dôvodov
 • EÚ ďalej urýchli vyplácanie pôvodne pridelených 3 miliárd EUR, a keď sa tieto zdroje použijú a ak sa splnia záväzky, zmobilizuje ďalšie 3 miliardy EUR
 • EÚ a Turecko sa budú snažiť zlepšiť humanitárnu situáciu v Sýrii

Vedúci predstavitelia EÚ a Turecko sa dohodli na urýchlení plnenia plánu liberalizácie vízového režimu s cieľom zrušiť vízovú povinnosť pre občanov Turecka najneskôr do konca júna 2016, ak budú všetky kritériá splnené. EÚ a Turecko opätovne potvrdili svoj záväzok dať nový impulz procesu pristúpenia, ako sa uvádza v ich spoločnom vyhlásení z 29. novembra 2015. Dohodli sa, že ako ďalší krok sa počas holandského predsedníctva otvorí kapitola 33.

Zasadnutie Európskej rady

Migrácia

interaktívna mapa migračnej krízy
Kliknutím na obrázok sa zobrazí interaktívna mapa (dostupné len v angličtine a francúzštine)

Európska rada podrobnejšie prerokovala a potvrdila svoju komplexnú stratégiu na riešenie migračnej krízy. Vyzvala na:

 • ďalšiu prácu na hotspotoch
 • podporu kapacít Grécka na vracanie neregulárnych migrantov do Turecka
 • naliehavú humanitárnu podporu, ktorá by sa mala poskytnúť v záujme pomoci Grécku
 • urýchlené premiestňovanie z Grécka
 • rýchle prijatie návrhu týkajúceho sa európskej pohraničnej a pobrežnej stráže
 • prácu na budúcej štruktúre migračnej politiky EÚ vrátane dublinského nariadenia

Vedúci predstavitelia EÚ opätovne potvrdili svoju podporu Jordánska a Libanonu a vyzvali na posilnenie spolupráce s krajinami západného Balkánu.

Zamestnanosť, rast a konkurencieschopnosť / klíma a energetika

Európska rada rokovala o hospodárskej situácii. Vedúci predstavitelia EÚ schválili v kontexte európskeho semestra 2016 prioritné oblasti politiky v ročnom prieskume rastu:

 • opätovné naštartovanie investícií
 • uskutočňovanie štrukturálnych reforiem s cieľom modernizovať ekonomiky
 • vykonávanie zodpovedných fiškálnych politík

Vedúci predstavitelia EÚ rokovali aj o zložitej situácii v oceliarskom priemysle a v poľnohospodárstve, najmä v sektore mlieka a mliečnych výrobkov a v sektore bravčového mäsa. Uvítali zámer Komisie vydať oznámenie o akčnom pláne v oblasti DPH.  

Európska rada tiež uvítala skutočnosť, že Komisia predložila balík opatrení v oblasti bezpečnosti dodávok energie. Vyzdvihla odhodlanie EÚ znížiť emisie skleníkových plynov na vnútornej úrovni, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšiť energetickú efektívnosť, ako sa dohodlo na zasadnutí Európskej rady v októbri 2014.  Prioritou je úprava právnych predpisov zameraná na zavedenie tohto rámca. Vedúci predstavitelia EÚ so záujmom očakávajú podpísanie parížskej dohody 22. apríla v New Yorku a nadobudnutie jej platnosti.

Naposledy zmenené 22. 4. 2016