Neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád 27 členských štátov, 16. 9. 2016

  • 16. 9. 2016
  • Bratislava
  • Predsedajúci: Donald Tusk
  • Adresár fotografií 

Informácie pre médiá

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských štátov EÚ sa stretli v Bratislave, aby začali politickú reflexiu o budúcom vývoji EÚ s 27 členskými krajinami.

Lídri schválili bratislavské vyhlásenie a bratislavský plán, v ktorom sa stanovujú ciele na nadchádzajúce mesiace.

Tieto ciele zahŕňajú:

  • obnovu plnej kontroly vonkajších hraníc
  • zaistenie vnútornej bezpečnosti a boj proti terorizmu
  • posilnenie spolupráce v rámci EÚ v oblasti vonkajšej bezpečnosti a obrany
  • posilnenie jednotného trhu a lepšie príležitosti pre mladých Európanov

„Tieto ciele sprevádza viacero veľmi konkrétnych opatrení,“ uviedol na tlačovej konferencii po samite predseda Európskej rady Donald Tusk. „Dovoľte mi len spomenúť, že viacerí lídri sa rozhodli okamžite nasadiť ďalší personál a vybavenie na pomoc pri ochrane hraníc Bulharska s Tureckom“.

Bratislavský plán bude usmerňovať činnosť EÚ v nadchádzajúcich mesiacoch. 27 vedúci predstavitelia sa chcú opäť stretnúť v januári 2017 na Malte a proces reflexie ukončiť na zasadnutí v Ríme v marci 2017.

„Dúfam, že bratislavský samit povedie k obnove dôvery verejnosti v Európsku úniu,“ povedal predseda Tusk. „Stane sa to len vtedy, ak a keď keď si ľudia uvedomia, že svoje sľuby plníme prostredníctvom lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi a inštitúciami,“ dodal.

Predseda Tusk viedol od polovice augusta pred samitom v Bratislave konzultácie so všetkými lídrami EÚ. Rokoval o forme i obsahu zasadnutia.

Súvislosti

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských štátov sa neformálne zišli 29. júna 2016, aby prerokovali politické a praktické dôsledky „brexitu“. Vedúci predstavitelia začali diskusiu o budúcnosti Európskej únie.

„Sme odhodlaní zostať jednotní a spolupracovať v rámci EÚ s cieľom zvládať výzvy 21. storočia a nachádzať riešenia v záujme našich národov a občanov. Sme pripravení riešiť všetky ťažkosti, ktoré vzídu zo súčasnej situácie“, uviedli.

Naposledy zmenené 19. 9. 2016