Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
Zostrih zo zasadnutia Európskej rady, 20. – 21. októbra 2016

Informácie pre médiá

Migrácia

Trasa cez centrálne Stredozemie

Vedúci predstavitelia EÚ uviedli, že je potrebné ešte viac obmedziť nelegálnu migráciu po trase cez centrálne Stredozemie a zvýšiť mieru návratu. V tejto súvislosti zdôraznili význam spolupráce s africkými krajinami pôvodu a tranzitu migrantov a uviedli, že na potrebný tlak možno použiť všetky relevantné politiky a nástroje EÚ vrátane rozvoja a obchodu.

Požiadali vysokú predstaviteľku EÚ Federicu Mogheriniovú, aby na decembrovom samite EÚ predstavila „prvé výsledky“ spolupráce s piatimi vybranými africkými krajinami.

Zopakovali tiež, že je dôležité riešiť základné príčiny migrácie, a vyzvali všetkých globálnych aktérov, aby niesli svoju zodpovednosť.

Vonkajšie hranice  

Vedúci predstavitelia EÚ uviedli, že nedávne začatie činnosti pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ a úsilie členských štátov sú dôležitými krokmi na posilnenie kontroly vonkajších hraníc EÚobnovenie fungovania schengenského priestoru prostredníctvom prispôsobenia dočasnej kontroly na vnútorných hraniciach súčasným potrebám.

Rokovali tiež o ochrane vonkajších hraníc. Vyzvali na urýchlené prijatie revidovaných schengenských pravidiel v záujme posilnenia systematických kontrol na hraniciach EÚ. Požiadali tiež Komisiu, aby predložila návrh predpisu, ktorým by sa zriadil európsky systém vopred vykonávaných bezpečnostných kontrol cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti a umožnil zákaz vstupu v prípade potreby.

Trasa cez východné Stredozemie  

Vedúci predstavitelia EÚ vyzvali:

  • na urýchlenie návratov z gréckych ostrovov do Turecka
  • krajiny EÚ, aby poskytli pomoc Grécku, ak to budú agentúry EÚ považovať za potrebné
  • na dosiahnutie ďalšieho pokroku, pokiaľ ide o záväzky obsiahnuté vo vyhlásení EÚ a Turecka, a to vrátane liberalizácie vízového režimu

Vedúci predstavitelia EÚ požiadali krajiny EÚ, aby zintenzívnili premiestňovanie migrantov, najmä maloletých bez sprievodu.

Vyzvali tiež na dosiahnutie pokroku v prípravách reformy azylových pravidiel EÚ vrátane uplatňovania zásad zodpovednosti a solidarity.

Obchod

Európska rada posúdila aktuálny stav prebiehajúcich rokovaní o dohodách o voľnom obchode s kľúčovými partnermi. Vedúci predstavitelia zdôraznili význam rýchleho rozhodnutia o podpise a predbežnom vykonávaní komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou. Vyzvali, aby sa rokovania o nevyriešených otázkach uskutočnili čo najskôr.

Vedúci predstavitelia EÚ vyzvali Komisiu, aby aktívne viedla rokovania o dohode o voľnom obchode s Japonskom. Lídri tiež vyzvali Komisiu, aby predložila ambicióznu, vyváženú a komplexnú dohodu ovoľnom obchode s USA.

Európska rada zdôraznila, že nekalé obchodné praktiky je potrebné riešiť efektívne a že je mimoriadne dôležité, aby nástroje EÚ na ochranu obchodu boli pri riešení celosvetových problémov účinné. Uviedli, že komplexnú modernizáciu všetkých týchto nástrojov by mala Rada schváliť do konca roku 2016.

Globálne a hospodárske otázky

Vedúci predstavitelia EÚ uvítali, že EÚ ratifikovala Parížsku dohodu o zmene klímy, čím táto dohoda nadobudla platnosť. Európska rada bude naďalej poskytovať strategické usmernenia pre súvisiace legislatívne návrhy.

Európska rada opätovne zdôraznila svoju výzvu, aby sa stratégie týkajúce sa jednotného trhu vykonali do roku 2018. Tieto stratégie zahŕňajú:

  • jednotný digitálny trh
  • úniu kapitálových trhov
  • energetickú úniu
  • program v oblasti jednotného trhu

Európska rada tiež vyzvala Radu, aby dosiahla dohodu o svojej rokovacej pozícii k novému návrhu o Európskom fonde pre strategické investície na zasadnutie 6. decembra.

Vzťahy s Ruskom a situácia v Sýrii

Európska rada dôrazne odsúdila útoky sýrskeho režimu a jeho spojencov, najmä Ruska, na civilné obyvateľstvo v Aleppe.

Vyzvala na:

  • naliehavé zabezpečenie neobmedzovaného prístupu humanitárnej pomoci do Aleppa a iných častí krajiny
  • okamžité ukončenie násilností a obnovenie politického procesu pod záštitou OSN

Vedúci predstavitelia tiež zdôraznili, že porušenia medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv musia byť potrestané. EÚ zváži všetky možnosti, ak budú takéto brutálne činy pokračovať.

Vedúci predstavitelia vyzvali vysokú predstaviteľku, aby naďalej pokračovala vo vykonávaní humanitárnej iniciatívy EÚ a neodkladnej prepravy chorých a zranených osôb v spolupráci s OSN.

EÚ bude vyvíjať úsilie a oslovovať kľúčových aktérov v regióne v súvislosti s politickým prechodom a s prípravami na zmierenie a rekonštrukciu po ukončení konfliktu.

Nadviazanie na bratislavský samit

Vedúci predstavitelia zhodnotili súčasný stav, pokiaľ ide o bratislavský plán. Predseda vlády Fico ich informoval o doterajších výsledkoch vrátane ratifikácie Parížskej dohody a o začiatku fungovania európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

Predsedníčka vlády Mayová v krátkosti poskytla počas večere najnovšie informácie o brexite a predseda vlády Rutte oboznámil vedúcich predstaviteľov so situáciou v Holandsku, pokiaľ ide o referendum týkajúce sa dohody o pridružení s Ukrajinou.