Neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ, Malta, 3. 2. 2017

Európska rada
 • Európska rada
 • 3. 2. 2017
 • Malta
 • Predsedajúci: Donald Tusk
 • Adresár fotografií 

Informácie pre médiá

Hlavné výsledky

Neformálny samit na Malte, ktorý usporiadal maltský predseda vlády Joseph Muscat a ktorý viedol predseda Európskej rady Donald Tusk, pozostával z dvoch častí. Doobeda sa vedúci predstavitelia dohodli na opatreniach zameraných na zastavenie prílevu neregulárnych migrantov z Líbye do Talianska. Poobede rokovali o prípravách na nadchádzajúce 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv, ktoré si pripomenú 25. marca 2017.

Spolupráca medzi EÚ a Líbyou: zastavenie prílevu

Dopoludnia sa 28 hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ zaoberalo vonkajším rozmerom migrácie. Prijali maltské vyhlásenie, ktoré sa zameriava na opatrenia na zastavenie prílevu migrantov z Líbye do Talianska.

Vo vyhlásení uviedli, že trasou cez centrálne Stredozemie prišlo v roku 2016 viac ako 181 000 migrantov, pričom počet osôb, ktoré na mori prišli o život alebo sú nezvestné, dosahuje každoročne od roku 2013 nový rekord.

Vzhľadom na prichádzajúcu jar sa lídri rozhodli, že prijmú ďalšie opatrenia na výrazné obmedzenie migračných rokov, narušenie obchodného modelu prevádzačov a záchranu životov. Predovšetkým sa dohodli, že zintenzívnia spoluprácu s líbyjskými orgánmi.

„Úsilie o stabilizáciu situácie v Líbyi je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a EÚ spraví všetko pre to, aby prispela k dosiahnutiu tohto cieľa. V Líbyi má kľúčový význam budovanie kapacít pre orgány, aby mohli získať kontrolu nad pozemnými a námornými hranicami a bojovať proti tranzitným činnostiam a prevádzačstvu.“

Maltské vyhlásenie

Vedúci predstavitelia EÚ opätovne vyjadrili podporu predsedníckej rade aj vláde národnej jednoty podporovanej OSN. Takisto vyhlásili, že sú pripravení spolupracovať s líbyjskými regionálnymi a miestnymi komunitami, ako aj s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v krajine.

Prioritami sú okrem iného:

 • výcvik, vybavenie a podpora líbyjskej národnej pobrežnej stráže a ďalších príslušných agentúr
 • ďalšie úsilie o narušenie obchodného modelu prevádzačov prostredníctvom posilnenej operačnej činnosti a zapojením Líbye a príslušných medzinárodných partnerov
 • zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie miestnych komunít v Líbyi, najmä v pobrežných oblastiach a na líbyjských pozemných hraniciach nachádzajúcich sa na migračných trasách
 • úsilie vynakladané spolu s UNHCR a IOM na zabezpečenie primeraných prijímacích kapacít a podmienok pre migrantov v Líbyi
 • podpora IOM vo výraznom zintenzívňovaní činností týkajúcich sa asistovaného dobrovoľného návratu
 • posilnenie informačných kampaní zameraných na migrantov

Lídri tiež zdôraznili, že je potrebné pomáhať pri znižovaní tlaku na pozemných hraniciach Líbye, konkrétne posilnením kapacity Líbye v oblasti riadenia hraníc a prostredníctvom spolupráce so susednými krajinami.

„Privítali sme memorandum o porozumení, ktoré včera podpísali predsedovia vlády Talianska a Líbye, ako ďalší dôležitý a povzbudivý signál toho, že sa veci zmenia k lepšiemu“, uviedol predseda Donald Tusk na tlačovej konferencii po pracovnom zasadnutí o migrácii. „Európska únia a naša činnosť podporia Taliansko a Líbyu. Je to naša spoločná zodpovednosť.“

Lídri takisto privítali zámer maltského predsedníctva predložiť pri najbližšej príležitosti Rade konkrétny plán vykonávania s cieľom pokročiť v práci a zabezpečiť dôkladné monitorovanie výsledkov. Európska rada by mala na svojich zasadnutiach v marci a júni 2017 preskúmať na základe správy maltského predsedníctva pokrok dosiahnutý v rámci celkového prístupu.

Pred samitom sa predseda Tusk stretol s predsedom vlády Líbye Fá´izom as-Sarrádžom. Rokovali o tom, ako by bolo možné zlepšiť spoluprácu medzi EÚ a Líbyou.

Prípravy na 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv

Popoludňajšie zasadnutie bolo pre 27 vedúcich predstaviteľov príležitosťou prerokovať prípravy na nadchádzajúce 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv, ktoré si pripomenú 25. marca 2017.

V rokovaniach nadviazali na politickú reflexiu o budúcnosti EÚ s 27 členskými štátmi, ktorá začala ihneď po tom, ako Spojené kráľovstvo odhlasovalo 23. júna 2016 odchod z Európskej únie, a pokračovala 16. septembra 2016 v Bratislave.

„Konštruktívne rokovanie na samite na Malte o budúcnosti EÚ27, význam jednoty a príprava samitu v Ríme.“

Predseda Donald Tusk na Twitteri po zasadnutí

Predseda Donald Tusk vo svojom liste o budúcnosti Európy, ktorý 31. januára 2017 zaslal 27 hlavám štátov alebo predsedom vlád, identifikoval tri hlavné hrozby, ktoré sú nebezpečné pre stabilitu Európy. Ide o tieto oblasti:

 • nová geopolitická situácia: čoraz asertívnejšia Čína, agresívna politika Ruska voči Ukrajine a jeho susedom, vojny, teror a anarchia na Blízkom východe a v Afrike (kde významnú úlohu zohráva radikálny islam) a znepokojujúce vyhlásenia novej americkej administratívy, to všetko robí našu budúcnosť značne nepredvídateľnou.
 • vnútorná situácia: nárast nacionalistických, čoraz väčšmi xenofóbnych nálad v samotnej EÚ
 • zmýšľanie proeurópskych elít: pokles dôvery v politickú integráciu, podľahnutie populistickým argumentom, ako aj pochybnosti o základných hodnotách liberálnej demokracie

Predseda Donald Tusk vo svojom liste lídrov vyzval, aby zostali jednotní.

„Je potrebné uviesť úplne jasne, že dezintegrácia Európskej únie nepovedie k opätovnému nastoleniu akejsi mystickej úplnej suverenity jej členských štátov, ale k ich skutočnej a vecnej závislosti od veľkých supermocností: Spojených štátov, Ruska a Číny. Iba spolu môžeme byť úplne nezávislí.“

Naposledy zmenené 14. 2. 2017