60. výročie podpísania Rímskych zmlúv, 25. 3. 2017

Európska rada
  • Európska rada
  • 25. 3. 2017
  • Rím
  • Predsedajúci: Donald Tusk
  • Zoznam účastníkov 

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa 25. marca stretli v Ríme pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv. Bola to príležitosť zamyslieť sa nad stavom Európskej únie a zaoberať sa budúcnosťou integračného procesu.

„Dnes v Ríme obnovujeme jedinečné spojenectvo slobodných národov, ktoré pred 60 rokmi začali naši veľkí predchodcovia,“ povedal predseda Donald Tusk počas slávnostného podujatia v Campidogliu. „V tom čase nediskutovali o rôznych rýchlostiach, neriešili odchody zo spojenectva, ale napriek všetkým tragickým okolnostiam nedávnej histórie vložili všetku svoju vieru do jednoty Európy.“

Predseda Tusk zdôraznil skutočnosť, že v deň výročia milióny ľudí po celej Európe preukázali podporu EÚ.

„Európska únia nie je o heslách, nie je o postupoch ani o regulácii. Naša Únia je zárukou toho, že sloboda, dôstojnosť, demokracia a nezávislosť už nie sú len naším snom, ale každodennou realitou.

predseda Donald Tusk

Na záver oslavy vedúci predstavitelia prijali a podpísali Rímsku deklaráciu, v ktorej sa uvádza naša spoločná vízia do nasledujúcich rokov.

V deklarácii zdôraznili, že Európska únia je jedinečnou Úniou so spoločnými inštitúciami a silnými hodnotami, spoločenstvom mieru, slobody, demokracie, ľudských práv a právneho štátu, významnou hospodárskou mocnosťou s úrovňou sociálnej ochrany a blahobytu, ktorá nemá obdobu.

„Európska jednota začala ako sen niekoľkých; stala sa nádejou mnohých. Potom sa Európa znovu zjednotila. Dnes sme jednotní a silnejší: stovky miliónov ľudí v celej Európe využívajú prínosy života v rozšírenej Únii, ktorá prekonala rozdelenia z minulosti.“

Rímska deklarácia 

Vedúci predstavitelia vyhlásili, že s vedomím obáv občanov EÚ sa zaväzujú k naplneniu rímskej agendy a budú sa usilovať o:

  • bezpečnú a chránenú Európu
  • prosperujúcu a udržateľnú Európu
  • sociálnu Európu
  • silnejšiu Európu na globálnej scéne

„Európa ako politický subjekt bude buď jednotná alebo nebude existovať vôbec. Jedine jednotná Európa môže byť suverénnou Európou vo vzťahu k zvyšku sveta,“ povedal predseda Tusk.

Podkladové informácie

Rímske zmluvy boli zakladajúce zmluvy Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ESAE), ktoré boli podpísané 25. marca 1957 a do platnosti vstúpili 1. januára 1958.

Tieto dve nové spoločenstvá, ktorých inštitucionálna štruktúra sa podobala Európskemu spoločenstvu uhlia a ocele (ESUO), boli tiež zložené zo štyroch inštitúcií: Komisie, Rady, Zhromaždenia a Súdu, pričom Zhromaždenie a Súd boli spoločné s ESUO.

Prvé zasadnutie Rady EHS, ktorému predsedal belgický minister zahraničných vecí Victor Larock, sa uskutočnilo 25. januára 1958.

Informácie pre médiá

Naposledy zmenené 27. 3. 2017