60. výročie podpísania Rímskych zmlúv, 25. 3. 2017

Európska rada
  • Európska rada
  • 25. 3. 2017
  • Rím
  • Predsedajúci: Donald Tusk

Informácie pre médiá

Hlavné body programu

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa 25. marca stretnú v Ríme pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv. Bude to príležitosťou zamyslieť sa nad stavom Európskej únie a budúcnosťou integračného procesu. Očakáva sa, že vedúci predstavitelia prijmú vyhlásenie, v ktorom stanovia spoločnú víziu na nadchádzajúce roky.

„Budeme mať príležitosť spoločne osláviť našu históriu a zhodnotiť šesťdesiat rokov integrácie. Nie je tajomstvom, že historický moment, v ktorom sa práve nachádzame, si vyžaduje hlbšie a komplexnejšie zamyslenie sa nad výzvami, ktorým čelí Únia v krátkodobom a strednodobom horizonte.“

Predseda Európskej rady Donald Tusk, predseda vlády Paolo Gentiloni a predseda vlády Joseph Muscat v pozývacom liste na zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ

Prípravky na výročie

Návšteva Ríma

Týždeň pred oslavami navštívil predseda Európskej rady Donald Tusk Rím, kde sa zúčastnil na konferencii predsedov parlamentov EÚ pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv. Stretol aj s talianskym prezidentom Sergiom Matarellom.

„Rímskymi zmluvami sa začal proces, ktorý mnohým ďalším krajinám prinavrátil slobodu a prosperitu, a to na východe aj západe,“ uviedol predseda Tusk v senáte Talianskej republiky 17. marca 2017. „Vďaka nemu sme pochopili, že ak je slabá Európa, sú slabé aj jej jednotlivé krajiny. Ak je Európa silná, sú silné aj jej členské štáty.“

Neformálne zasadnutie v Bruseli

V piatok 10. marca sa 27 lídri zišli na neformálnom zasadnutí v Bruseli venovanom prípravám 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv a rokovali o hlavných prvkoch Rímskeho vyhlásenia.

Diskusia sa sústredila na budúcnosť EÚ vrátane myšlienky viacrýchlostnej Európy.

„Pri diskusii o jednotlivých scenároch pre Európu by naším hlavným cieľom malo byť posilnenie vzájomnej dôvery a jednoty medzi 27 štátmi. A po dnešnej diskusii môžem otvorene povedať, že všetci 27 lídri súhlasia s týmto cieľom,“ povedal predseda Tusk na tlačovej konferencii po zasadnutí.

Samit na Malte

Začiatkom tohto roku sa 27 lídri tiež stretli na Malte, aby začali prípravy na oslavu výročia podpísania Rímskych zmlúv. V rokovaniach nadviazali na politickú reflexiu o budúcnosti EÚ s 27 členskými štátmi, ktorá začala ihneď po tom, ako Spojené kráľovstvo odhlasovalo 23. júna 2016 odchod z Európskej únie, a pokračovala 16. septembra 2016 v Bratislave.

Program

24. 3. 2017 15:30

(sprievodné podujatie)

Stretnutie predsedov inštitúcií EÚ so sociálnymi partnermi (odborovými zväzmi a podnikateľskými združeniami) usporiadané talianskym predsedom vlády

Palazzo Chigi

18:00

(sprievodné podujatie)

Audiencia hláv štátov a predsedov vlád u pápeža Františka

Vatikán

25. 3. 2017 9:00

Príchody

Campidoglio

10:00

Oslava 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv

Campidoglio

11:45

Slávnostné podpísanie Rímskeho vyhlásenia

Campidoglio

11:50

Spoločná fotografia

Campidoglio

12:00

Tlačová konferencia predsedu Donalda Tuska, Jean-Clauda Junckera a Antonia Tajaniho, predsedu vlády Paola Gentiloniho a predsedu vlády Josepha Muscata

Campidoglio

13:00

Obed usporiadaný talianskym prezidentom Sergiom Matarellom

Quirinale

14:00

(sprievodné podujatie)

Pochod pre Európu 2017

Podkladové informácie

Rímske zmluvy boli zakladajúce zmluvy Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ESAE), ktoré boli podpísané 25. marca 1957 a do platnosti vstúpili 1. januára 1958.

Tieto dve nové spoločenstvá, ktorých inštitucionálna štruktúra sa podobala Európskemu spoločenstvu uhlia a ocele (ESUO), boli tiež zložené zo štyroch inštitúcií: Komisie, Rady, Zhromaždenia a Súdu, pričom Zhromaždenie a Súd boli spoločné s ESUO.

Prvé zasadnutie Rady EHS, ktorému predsedal belgický minister zahraničných vecí Victor Larock, sa uskutočnilo 25. januára 1958.

Naposledy zmenené 20. 3. 2017