Tripartitný sociálny samit, 18. 10. 2017

Európska rada
  • Európska rada
  • 18. 10. 2017
  • Predsedajúci: Donald Tusk

Hlavnou témou tohto zasadnutia v rámci tripartitného sociálneho samitu pre rast a zamestnanosť je Vytváranie budúcnosti Európy: posilňovanie odolnosti a podporovanie hospodárskeho a sociálneho pokroku v prospech všetkých.

Rokovania sa zamerajú na tri oblasti:

  • sociálny rozmer Európy
  • dosiahnutý pokrok a spôsoby, ako zlepšiť zapojenie sociálnych partnerov do politík a reforiem na vnútroštátnej úrovni
  • investovanie do vzdelávania v oblasti digitálneho hospodárstva a spoločnosti.

Program

14:00

Zasadnutie (budova Europa)

17:00

Spoločné fotografovanie (budova Europa)

17:15

Tlačová konferencia (budova Europa)

Čo je tripartitný sociálny samit?

Ide o fórum pre dialóg medzi inštitúciami EÚ na úrovni predsedov a európskymi sociálnymi partnermi na úrovni najvyššieho vedenia. Samitu predsedajú spoločne predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie a hlava štátu alebo predseda vlády štátu, ktorý vykonáva rotujúce predsedníctvo; tentokrát je to estónsky predseda vlády.

Zamestnávateľov zastupuje BusinessEurope, Európske stredisko podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu (CEEP) a Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME).

Odborové organizácie zastupuje Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC).

Naposledy zmenené 16. 10. 2017